Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve, Rīgā, Strēlnieku ielā 4B"
Title in English "New construction of a multi-apartment residential building in Riga, Strēlnieku street 4B"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Baiba Gaujēna
Reviewer Ģirts Būmanis
Abstract Diplomprojekts izstrādāts divās daļās – pētnieciskā un inženierprojekta daļa. Diplomprojekta pētnieciskā daļa izstrādāta par tēmu – Daudzdzīvokļu ēku ārsienu konstrukcijas izbūves ekonomiskais salīdzinājums Latvijas būvniecības tirgus apstākļos. Diplomprojekta inženiera projekta daļa izstrādāta par tēmu – Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve, Rīgā, Strēlnieku ielā 4B Darba aktualitāti raksturo tas, ka ēku ārsienu it īpaši būvkonstrukciju izbūve veido salīdzinoši ilgu būvniecības laiku, kas attiecīgi sastāda arī lielu daļu no kopējām būvniecības izmaksām. Tāpēc svarīgi ir noskaidrot efektīvāko būvniecības ārsienu veidu un apskatīt jaunākās tehnoloģijas. Darba mērķis ir izpētīt daudzdzīvokļu ēku ārsienu konstrukciju tipu darbietilpību un izmaksas, nosakot efektīvāko sienu tipu pēc to izbūves darbietilpības un izmaksām. Pētījumā tika izmantots literatūras apkopojuma, būvdarbu izmaksu noteikšanas, izmaksu analīzes metodes. Inženierprojektā tika izstrādāts būvprojekts daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecībai, izstrādājot arhitektoniskos, būvkonstrukciju un darbu veikšanas risinājumus. Veicot risinājumu izstrādi tika veikti būvkonstrukciju aprēķini, konstrukcijas ekonomiskais salīdzinājums, objekta ekonomiskais pamatojums veicot būvdarbu izmaksu noteikšanu sastādot lokālo tāmi un koptāmi, un siltumtehniskie aprēķini. Kā arī tika izstrādāts arhitektūras, konstrukciju, ugunsdrošības, inženiertehnisko tīklu, būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas, kvalitātes kontroles, darba aizsardzības un drošības tehnikas risinājumu apraksts darba veikšanas projekta izstrāde. Darbs izstrādāts uz 158 lapām, bakalaura pētījums izstrādāts uz 42 lapām, inženiera projekts izstrādāts uz 85 lapām, darbam pievienoti 9 A1 lapas formāta rasējumi, kā arī 3 pielikumi. Darbā ievietotas 21 tabula un 55 attēli, kā arī 20 literatūras avoti.
Keywords Ekonomiskais salīdzinājums, ārsienu konstrukcijas, dzīvojamās ēkas
Keywords in English Economic comparison, external walls, residential building
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 28.01.2022 19:16:38