Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Finansējuma piesaistes procesu optimizācija Eleving grupā
Nosaukums angļu valodā Treasury Process Optimization in Eleving Group
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Māris Millers
Recenzents Uldis Cimdiņš, Ing. oec., MBA
Anotācija Maģistra darba autors: Aigars Ermansons Maģistra darba vadītājs: MSc., Mag. oec Māris Millers Maģistra darba tēma: “FINANSĒJUMA PIESAISTES PROCESU OPTIMIĀCIJA ELEVING GRUPĀ” Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 13 tabulas un. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti 42 avoti angļu valodā. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir salīdzināt un novērtēt labākas iespējas datu agregācijas programmatūras ieviešanai priekš finansējuma piesaistes A/S Eleving Grupā kā arī sniegt rekomendācijas un sagatavot programmatūras ieviešanas plānu. Pirmajā darba daļā autors iepazīstina, ar uzņēmumu un organizāciju procesu izstrādes metodoloģijām, programmatūras izstrādes un projekta vadības metodēm kuras ir noderīgas to ieviešanā. Otrajā darba daļā tiek analizēti esošie Eleving Grupas IT infrastruktūras izaicinājumi. Autors ir aprakstījis datu agregātora programmatūras izstrādes kritērijus., kā arī lai atrastu Eleving Grupai piemērotāko risinājumu, autors ir izanalizējis pieejamos programmatūras risinājumus tirgū. Trešajā darba daļā autors secina ka Eleving Grupā pašu izstrādāts IT risinājums vislabāk atbilst izvirzītajiem kritērijiem, lai pamatotu šo secinājumu, autors ir sagatavojis detalizētu ieviešanas plānu. Secinājumi un priekšlikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz autora veiktajiem pētījumiem un analīzi. Autors secina, ka datu agregācijas programmatūras ieviešanai priekš finansējuma piesaistes A/S Eleving Grupā ir labākais veids kā optimizēt procesu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ermansons. A “FINANSĒJUMA PIESAISTES PROCESU OPTIMIĀCIJA ELEVING GRUPĀ” Maģistra darbs/ Ermansons A., Millers M.– Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2022. – 72 lpp.
Atslēgas vārdi FINANSĒJUMA PIESAISTES PROCESU OPTIMIĀCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā TREASURY PROCESS OPTIMIZATION
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.01.2022 13:26:57