Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language Finansējuma piesaistes procesu optimizācija Eleving grupā
Title in English Treasury Process Optimization in Eleving Group
Department
Scientific advisor Māris Millers
Reviewer Uldis Cimdiņš, Ing. oec., MBA
Abstract Maģistra darba autors: Aigars Ermansons Maģistra darba vadītājs: MSc., Mag. oec Māris Millers Maģistra darba tēma: “FINANSĒJUMA PIESAISTES PROCESU OPTIMIĀCIJA ELEVING GRUPĀ” Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 13 tabulas un. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti 42 avoti angļu valodā. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir salīdzināt un novērtēt labākas iespējas datu agregācijas programmatūras ieviešanai priekš finansējuma piesaistes A/S Eleving Grupā kā arī sniegt rekomendācijas un sagatavot programmatūras ieviešanas plānu. Pirmajā darba daļā autors iepazīstina, ar uzņēmumu un organizāciju procesu izstrādes metodoloģijām, programmatūras izstrādes un projekta vadības metodēm kuras ir noderīgas to ieviešanā. Otrajā darba daļā tiek analizēti esošie Eleving Grupas IT infrastruktūras izaicinājumi. Autors ir aprakstījis datu agregātora programmatūras izstrādes kritērijus., kā arī lai atrastu Eleving Grupai piemērotāko risinājumu, autors ir izanalizējis pieejamos programmatūras risinājumus tirgū. Trešajā darba daļā autors secina ka Eleving Grupā pašu izstrādāts IT risinājums vislabāk atbilst izvirzītajiem kritērijiem, lai pamatotu šo secinājumu, autors ir sagatavojis detalizētu ieviešanas plānu. Secinājumi un priekšlikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz autora veiktajiem pētījumiem un analīzi. Autors secina, ka datu agregācijas programmatūras ieviešanai priekš finansējuma piesaistes A/S Eleving Grupā ir labākais veids kā optimizēt procesu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ermansons. A “FINANSĒJUMA PIESAISTES PROCESU OPTIMIĀCIJA ELEVING GRUPĀ” Maģistra darbs/ Ermansons A., Millers M.– Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2022. – 72 lpp.
Keywords FINANSĒJUMA PIESAISTES PROCESU OPTIMIĀCIJA
Keywords in English TREASURY PROCESS OPTIMIZATION
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 25.01.2022 13:26:57