Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Alus darītavu industriālās arhitektūras mantojuma reģenerācija
Nosaukums angļu valodā Regeneration of the Industrial Architecture Heritage of Breweries
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Levāne
Recenzents Dr. arch. Ilze Miķelsone
Anotācija Maģistra darba „Alus darītavu industriālās arhitektūras mantojuma reģenerācija” autore ir Linda Stiglica. Darba mērķis ir definēt principus „Kuncendorf” alus darītavas arhitektoniskā mantojuma efektīvu izmantošanu mūsdienās, izstrādāt revitalizācijas vadlīnijas. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apkopot informāciju par alus darīšanas vēsturi un tipoloģiju pasaulē un Latvijas teritorijā, 2. Analizēt pasaules un Latvijas alus darītavu industriālās arhitektūras atjaunošanas piemērus, definējot principus to realizēšanai, 3. Veikt alus darītavas „Kuncendorf” apbūves un teritorijas vēsturisko izpēti un tās apzināšanu, 4. Definēt alus darītavu revitalizēšanas pamatnostādnes. Pētījumā tiek izmantotas sekojošas metodes: 1. Salīdzinošā analīze – informācijas un analogu risinājumu analīze, 2. Lauka pētījumi - objekta apsekošana uz vietas, situācijas dokumentācija, 3. Latvijas Valsts vēstures arhīvu materiālu apkopošana, analizēšana. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, 8 apakšnodaļām, secinājumiem, skaidrojošā apraksta un 1 pielikuma. Darba galvenās nodaļas: 1. Alus ražošanas attīstība un kultūrvēsturiskā nozīme, 2. Vēsturisko alus darītavu saglabāšanas un atjaunošanas problemātika, 3. Vēsturisko alus darītavu saglabāšanas iespējas Latvijā un Rīgas vēsturiskajā centrā. Darba rezultātā tiek apzināta alus darītavas „Kuncendorf” industriālā arhitektonika, vēsturiskās vērtības, izstrādātas pamatnostādnes ēku atjaunošanai. Izstrādātas nostādnes tiks izmantotas diplomprojekta attīstīšanai, piešķirot ēkām jaunas un vēsturiskās funkcijas.
Atslēgas vārdi industriālais mantojums, alus darītava, ilgtspējīga atjaunošana
Atslēgas vārdi angļu valodā industrial heritage, brewery, sustainable restoration
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.01.2022 12:47:43