Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Alus darītavu industriālās arhitektūras mantojuma reģenerācija
Title in English Regeneration of the Industrial Architecture Heritage of Breweries
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Levāne
Reviewer Dr. arch. Ilze Miķelsone
Abstract Maģistra darba „Alus darītavu industriālās arhitektūras mantojuma reģenerācija” autore ir Linda Stiglica. Darba mērķis ir definēt principus „Kuncendorf” alus darītavas arhitektoniskā mantojuma efektīvu izmantošanu mūsdienās, izstrādāt revitalizācijas vadlīnijas. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apkopot informāciju par alus darīšanas vēsturi un tipoloģiju pasaulē un Latvijas teritorijā, 2. Analizēt pasaules un Latvijas alus darītavu industriālās arhitektūras atjaunošanas piemērus, definējot principus to realizēšanai, 3. Veikt alus darītavas „Kuncendorf” apbūves un teritorijas vēsturisko izpēti un tās apzināšanu, 4. Definēt alus darītavu revitalizēšanas pamatnostādnes. Pētījumā tiek izmantotas sekojošas metodes: 1. Salīdzinošā analīze – informācijas un analogu risinājumu analīze, 2. Lauka pētījumi - objekta apsekošana uz vietas, situācijas dokumentācija, 3. Latvijas Valsts vēstures arhīvu materiālu apkopošana, analizēšana. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, 8 apakšnodaļām, secinājumiem, skaidrojošā apraksta un 1 pielikuma. Darba galvenās nodaļas: 1. Alus ražošanas attīstība un kultūrvēsturiskā nozīme, 2. Vēsturisko alus darītavu saglabāšanas un atjaunošanas problemātika, 3. Vēsturisko alus darītavu saglabāšanas iespējas Latvijā un Rīgas vēsturiskajā centrā. Darba rezultātā tiek apzināta alus darītavas „Kuncendorf” industriālā arhitektonika, vēsturiskās vērtības, izstrādātas pamatnostādnes ēku atjaunošanai. Izstrādātas nostādnes tiks izmantotas diplomprojekta attīstīšanai, piešķirot ēkām jaunas un vēsturiskās funkcijas.
Keywords industriālais mantojums, alus darītava, ilgtspējīga atjaunošana
Keywords in English industrial heritage, brewery, sustainable restoration
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.01.2022 12:47:43