Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības projektu īstenošanas stratēģija Indijā
Nosaukums angļu valodā Construction project implementation strategy in India
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Edgars Pudzis
Recenzents Ģirts Zariņš
Anotācija Maģistra darbs “Būvniecības projektu īstenošanas stratēģija Indijā”. Darba mērķis ir noteikt būvniecības projektu rezultātu visvairāk ietekmējošās problēmas dzīvojamo ēku būvniecības projektos Centrālajā Indijā. Pētījuma hipotēze ir sekojoša: kavēšana ir visizplatītākā problēma, kura ietekme slikta rezultāta rašanu dzīvojamo ēku būvniecības projektos Centrālajā Indijā. maģistra darba gaitā tika izmantota sekojoša metodoloģija: Kvalitatīvās metodes: būvniecības nozares gadījumu izpēte, literatūras analīzē par problēmām un to mazināšanu būvprojektos. Kvantitatīvās metodes: strukturēta aptauja ar Centrālindijas būvniecības nozares pārstāvjiem, izmantojot slēgtos jautājumus. Primārie dati tika iegūti, aptaujājot būvniecības nozares pārstāvjus (kuri darbojas dzīvojamo ēku projektos). Dati tika analizēti, izmantojot SPSS programmatūru – tika izrēķināta aprakstošā statistika. Pētījums ir saskaries ar vairākiem ierobežojumiem: pētījums saskaras ar laika ierobežojumiem, jo bija relatīvi mazs laika apjoms kvantitatīvo datu apkopošanai analīzei, un līdz ar to ir ierobežots aptaujā iesaistīto respondentu skaits. Maģistra darbs sastāv no trim galvenajām daļām. Pirmā daļa ir analītiskā sadaļa, kura iepazīstina ar būvniecības nozares un būvniecības projektu statistiku Indijā, kā arī apraksta un analizē dažādas problēmas, kas rodas Indijas būvniecības projektu gaitā. Otrā daļa ir teorētiskā sadaļa, kas iepazīstina ar būvprojektu īstenošanas teorētisko pamatu, kā arī apkopo teorētisko bāzi anketēšanas izstrādei praktiskajai daļai. Pēdējā daļa ir praktiska, kas iepazīstina ar pētījuma metodoloģiju, kā arī aptaujas dalībnieku izlases analīzi, kā arī apkopo rezultātus, rezultātu analīzi, kā arī piedāvā priekšlikumus valdībai un uzņēmumiem, lai mazinātu problemātisko faktoru ietekmi būvniecības projektu gaitā. Galvenais secinājums ir trīs būtiskākie negatīvo rezultātu izraisošie faktori – naudas plūsmas problēmas, kavēšanās un komunikācija. Attiecīgi kavēšanās izraisa naudas plūsmas un komunikācijas problēmas, pēc ka autors secina, ka tie ir primārie problemātiskie faktori.
Atslēgas vārdi CELTNIECĪBAS PROJEKTI, DZĪVOJAMO MĀJU CELTNIECĪBA, CELTNIECĪBAS PROBLĒMAS, INDIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā CONSTRUCTION PROJECTS, RESIDENTIAL CONSTRUCTION, PROBLEMS OF CONSTRUCTION, INDIA
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2022 15:58:46