Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības projektu īstenošanas stratēģija Indijā
Title in English Construction project implementation strategy in India
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer Ģirts Zariņš
Abstract Maģistra darbs “Būvniecības projektu īstenošanas stratēģija Indijā”. Darba mērķis ir noteikt būvniecības projektu rezultātu visvairāk ietekmējošās problēmas dzīvojamo ēku būvniecības projektos Centrālajā Indijā. Pētījuma hipotēze ir sekojoša: kavēšana ir visizplatītākā problēma, kura ietekme slikta rezultāta rašanu dzīvojamo ēku būvniecības projektos Centrālajā Indijā. maģistra darba gaitā tika izmantota sekojoša metodoloģija: Kvalitatīvās metodes: būvniecības nozares gadījumu izpēte, literatūras analīzē par problēmām un to mazināšanu būvprojektos. Kvantitatīvās metodes: strukturēta aptauja ar Centrālindijas būvniecības nozares pārstāvjiem, izmantojot slēgtos jautājumus. Primārie dati tika iegūti, aptaujājot būvniecības nozares pārstāvjus (kuri darbojas dzīvojamo ēku projektos). Dati tika analizēti, izmantojot SPSS programmatūru – tika izrēķināta aprakstošā statistika. Pētījums ir saskaries ar vairākiem ierobežojumiem: pētījums saskaras ar laika ierobežojumiem, jo bija relatīvi mazs laika apjoms kvantitatīvo datu apkopošanai analīzei, un līdz ar to ir ierobežots aptaujā iesaistīto respondentu skaits. Maģistra darbs sastāv no trim galvenajām daļām. Pirmā daļa ir analītiskā sadaļa, kura iepazīstina ar būvniecības nozares un būvniecības projektu statistiku Indijā, kā arī apraksta un analizē dažādas problēmas, kas rodas Indijas būvniecības projektu gaitā. Otrā daļa ir teorētiskā sadaļa, kas iepazīstina ar būvprojektu īstenošanas teorētisko pamatu, kā arī apkopo teorētisko bāzi anketēšanas izstrādei praktiskajai daļai. Pēdējā daļa ir praktiska, kas iepazīstina ar pētījuma metodoloģiju, kā arī aptaujas dalībnieku izlases analīzi, kā arī apkopo rezultātus, rezultātu analīzi, kā arī piedāvā priekšlikumus valdībai un uzņēmumiem, lai mazinātu problemātisko faktoru ietekmi būvniecības projektu gaitā. Galvenais secinājums ir trīs būtiskākie negatīvo rezultātu izraisošie faktori – naudas plūsmas problēmas, kavēšanās un komunikācija. Attiecīgi kavēšanās izraisa naudas plūsmas un komunikācijas problēmas, pēc ka autors secina, ka tie ir primārie problemātiskie faktori.
Keywords CELTNIECĪBAS PROJEKTI, DZĪVOJAMO MĀJU CELTNIECĪBA, CELTNIECĪBAS PROBLĒMAS, INDIJA
Keywords in English CONSTRUCTION PROJECTS, RESIDENTIAL CONSTRUCTION, PROBLEMS OF CONSTRUCTION, INDIA
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 20.01.2022 15:58:46