Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for efficiency increase of the current asset management in a production company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Guna Ciemleja
Recenzents Mg.oec I.Pokromoviča, galvenā grāmatvede, SIA “RTU Enerģija”
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 22 tabulas, 15 formulas un 5 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu, 2 krievu un 3 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētāmā uzņēmuma apgrozāmo aktīvu rādītāji katru gadu ir līdzīgi vai labāki nekā vidējie nozares rādītāji, bet tomēr uzņēmumam ir nepieciešami uzlabojumi, lai paaugstinātu apgrozāmo aktīvu pārvaldības efektivitāti. Uzņēmumam ir jāsamazina krājumu apjoms, ieviešot jaunas sistēmas un sakārtojot noliktavu, lai krājumi netiktu ilgtoši glabāti uzņēmuma noliktavā. Nepieciešams uzlabot debitoru pārvaldību, pieņemot darbā juristu, kas ikdienā strādātu ar debitoru parādu atgūšanu. Uzņēmumam jāpalielina pieejamais naudas līdzekļu apjoms, piesaistot savam bankas kontam kredītlīniju, lai nepieciešamības gadījumā to varētu izmantot savu īstermiņa saistību segšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: K. Anarkulova (2022). Ražošanas uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darba/K. Anarkulova, G. Ciemleja.- Liepāja: RTU, UIVI UFE, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78 lpp.
Atslēgas vārdi apgrozāmie aktīvi, apgrozāmo aktīvu rādītāji, apgrozāmo aktīvu pārvaldības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā current assets, indicators of current assets, project for efficiency increase of the current asset management
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2022 11:22:16