Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for efficiency increase of the current asset management in a production company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Guna Ciemleja
Reviewer Mg.oec I.Pokromoviča, galvenā grāmatvede, SIA “RTU Enerģija”
Abstract Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 22 tabulas, 15 formulas un 5 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu, 2 krievu un 3 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētāmā uzņēmuma apgrozāmo aktīvu rādītāji katru gadu ir līdzīgi vai labāki nekā vidējie nozares rādītāji, bet tomēr uzņēmumam ir nepieciešami uzlabojumi, lai paaugstinātu apgrozāmo aktīvu pārvaldības efektivitāti. Uzņēmumam ir jāsamazina krājumu apjoms, ieviešot jaunas sistēmas un sakārtojot noliktavu, lai krājumi netiktu ilgtoši glabāti uzņēmuma noliktavā. Nepieciešams uzlabot debitoru pārvaldību, pieņemot darbā juristu, kas ikdienā strādātu ar debitoru parādu atgūšanu. Uzņēmumam jāpalielina pieejamais naudas līdzekļu apjoms, piesaistot savam bankas kontam kredītlīniju, lai nepieciešamības gadījumā to varētu izmantot savu īstermiņa saistību segšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: K. Anarkulova (2022). Ražošanas uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darba/K. Anarkulova, G. Ciemleja.- Liepāja: RTU, UIVI UFE, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78 lpp.
Keywords apgrozāmie aktīvi, apgrozāmo aktīvu rādītāji, apgrozāmo aktīvu pārvaldības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Keywords in English current assets, indicators of current assets, project for efficiency increase of the current asset management
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 20.01.2022 11:22:16