Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par mazo un mikrouzņēmumu mārketingu strauji mainīgā vidē Indijā
Nosaukums angļu valodā Study of Small and Micro Business Marketing in a Fast - Changing Environment in India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents L. Voroņenko
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Neel Savani Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt, Mg.oec. Liga Kamola Noslēguma darba temats: Pētījums par mazo un mikrouzņēmumu mārketingu strauji mainīgā vidē Indijā Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas un izpētes daļas, secinājuma un priekšlikumiem. Darbs sastāv no 48 lapām, 18 attēliem un 3 tabulām. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauts 48 avots angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Rezultāti liecina, ka mazo un mikrouzņēmumu īpašnieki Indijā nemeklē profesionālu mārketinga atbalstu saviem uzņēmumiem un neatvēl lielu daļu savu ienākumu mārketingam. Runājot par mārketingu, jaunajiem uzņēmumiem visproblemātiskākais jautājums ir finanses. Neskatoties uz to, ka viņi ir orientēti uz klientu un cenšas iepriecināt klientus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Savani, N., Kamola, L. (2022). Pētījums par mazo un mikrouzņēmumu mārketingu strauji mainīgā vidē Indijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, Bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 48p.
Atslēgas vārdi Šī pētījuma galvenais objekts ir mazie un mikrouzņēmumi Indijā. Priekšmets ir strauji mainīgas vides mārketings.
Atslēgas vārdi angļu valodā The primary object of this research is small and micro businesses in India. Subject is marketing a fast-changing environment.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2022 16:52:38