Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par mazo un mikrouzņēmumu mārketingu strauji mainīgā vidē Indijā
Title in English Study of Small and Micro Business Marketing in a Fast - Changing Environment in India
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer L. Voroņenko
Abstract Anotācija Noslēguma darba autors: Neel Savani Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt, Mg.oec. Liga Kamola Noslēguma darba temats: Pētījums par mazo un mikrouzņēmumu mārketingu strauji mainīgā vidē Indijā Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas un izpētes daļas, secinājuma un priekšlikumiem. Darbs sastāv no 48 lapām, 18 attēliem un 3 tabulām. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauts 48 avots angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Rezultāti liecina, ka mazo un mikrouzņēmumu īpašnieki Indijā nemeklē profesionālu mārketinga atbalstu saviem uzņēmumiem un neatvēl lielu daļu savu ienākumu mārketingam. Runājot par mārketingu, jaunajiem uzņēmumiem visproblemātiskākais jautājums ir finanses. Neskatoties uz to, ka viņi ir orientēti uz klientu un cenšas iepriecināt klientus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Savani, N., Kamola, L. (2022). Pētījums par mazo un mikrouzņēmumu mārketingu strauji mainīgā vidē Indijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, Bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 48p.
Keywords Šī pētījuma galvenais objekts ir mazie un mikrouzņēmumi Indijā. Priekšmets ir strauji mainīgas vides mārketings.
Keywords in English The primary object of this research is small and micro businesses in India. Subject is marketing a fast-changing environment.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 19.01.2022 16:52:38