Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Panoptikona teorijas nozīmes novērtēšana attālinātu darbinieku vadīšanai pēcpandēmijas laikā
Nosaukums angļu valodā Assessing the Significance of Panopticon Concept for Managing Remote Workers in Post-pandemic Time
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents A. Greitāns
Anotācija Noslēguma darba autors: Keyun Ren Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Irina Voronova Noslēguma darba temats: Panopticon koncepcijas nozīmes novērtējums attālināto darbinieku vadīšanai pēcpandēmijas laikā Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētnieciskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 74 avoti angļu, un 1 ķīniešu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba galvenie rezultāti: Attālinātās novērošanas programmām, kas notika pēcpandēmijas laikā, ir daudz līdzību ar Panopticon koncepciju. Kopumā attālinātās uzraudzības programmu ieviešanai ir pozitīva korelācija ar darba produktivitāti un tā spēj atrisināt daudzas attālinātā darba problēmas. Tomēr ir jārisina bažas par attālinātās uzraudzības radīto negatīvo ietekmi uz darbiniekiem, lai labāk pielāgotos izaicinājumiem, ko rada šis unikālais darba modelis, un sniegtu lielāku labumu organizāciju attālajai vadībai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ren K. (2021). Panopticon koncepcijas nozīmes novērtējums attālināto darbinieku vadīšanai pēcpandēmijas laikā. Bakalaura darbs/ K. Ren, I. Voronova. - Rīga. RTU, IBEM DIBM, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. – 67 lpp.
Atslēgas vārdi Panopticon theory; company management; remote work
Atslēgas vārdi angļu valodā Panoptikonu teorija; uzņēmuma vadība; attālināts darbs
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2022 01:00:30