Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Panoptikona teorijas nozīmes novērtēšana attālinātu darbinieku vadīšanai pēcpandēmijas laikā
Title in English Assessing the Significance of Panopticon Concept for Managing Remote Workers in Post-pandemic Time
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer A. Greitāns
Abstract Noslēguma darba autors: Keyun Ren Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Irina Voronova Noslēguma darba temats: Panopticon koncepcijas nozīmes novērtējums attālināto darbinieku vadīšanai pēcpandēmijas laikā Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētnieciskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 74 avoti angļu, un 1 ķīniešu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba galvenie rezultāti: Attālinātās novērošanas programmām, kas notika pēcpandēmijas laikā, ir daudz līdzību ar Panopticon koncepciju. Kopumā attālinātās uzraudzības programmu ieviešanai ir pozitīva korelācija ar darba produktivitāti un tā spēj atrisināt daudzas attālinātā darba problēmas. Tomēr ir jārisina bažas par attālinātās uzraudzības radīto negatīvo ietekmi uz darbiniekiem, lai labāk pielāgotos izaicinājumiem, ko rada šis unikālais darba modelis, un sniegtu lielāku labumu organizāciju attālajai vadībai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ren K. (2021). Panopticon koncepcijas nozīmes novērtējums attālināto darbinieku vadīšanai pēcpandēmijas laikā. Bakalaura darbs/ K. Ren, I. Voronova. - Rīga. RTU, IBEM DIBM, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. – 67 lpp.
Keywords Panopticon theory; company management; remote work
Keywords in English Panoptikonu teorija; uzņēmuma vadība; attālināts darbs
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 19.01.2022 01:00:30