Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīga projektu vadīšana būvniecības nozarē.
Nosaukums angļu valodā A Sustainable Project Management Framework for Construction Industry.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Docente Dr. oec. R. Greitāne
Anotācija Noslēguma darba autors: Arjun Karan Chembadathil Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. Professor Tatjana Tambovceva Noslēguma darba temats: Ilgtspējīga projektu vadīšana būvniecības nozarē. Noslēguma darbs rakstīts ir rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, metodoloģijas daļas, empīriskās daļas, novitātes, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 87 lpp., tas ietver 18 attēlus, 10 tabulas, 2 formulas bibliogrāfiju un avotu sarakstu angļu valodā 167. Darbs ir 5 pielikumi jautājumi. Pētījuma problēma: Būvniecības nozares galvenais motīvs ir arhitektūras projektēšana, attīstība un peļņas gūšana. Šis pētījums tiek veikts par to, kā nozare var īstenot savus būvniecības projektus, izmantojot mūsdienīgu projektu vadības principu praksi, ļaujot vadītājiem efektīvi izmantot resursus, lai projektus padarītu videi un sabiedrībai draudzīgus, neietekmējot projekta ekonomiku. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Visiem riska komandas locekļiem jāturpina piedalīties pareizajā plānošanas posmā, sākot vērtību novērtēšanu un attīstības ziņojumu uzlabošanu, izmantot izmaksu un izdevumu stratēģiju ar ārkārtas noteikumiem, lai palielinātu produktivitāti un nostiprinātu motivāciju un atlīdzību par to, ka tiek ievērota uzturējamā prakse un pārsniegti apkopes mērķi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Arjun Karan Chembarathi (2022). Ilgtspējīga projektu vadīšana būvniecības nozarē, maģistra darbs / A. K. Chembadathil, T. Tambovceva. - Rīga: RTU, FEEM, studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 2022-87p
Atslēgas vārdi Project Management, Construction Industry
Atslēgas vārdi angļu valodā Project Management, Construction Industry
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2022 18:43:19