Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ilgtspējīga projektu vadīšana būvniecības nozarē.
Title in English A Sustainable Project Management Framework for Construction Industry.
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Docente Dr. oec. R. Greitāne
Abstract Noslēguma darba autors: Arjun Karan Chembadathil Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. Professor Tatjana Tambovceva Noslēguma darba temats: Ilgtspējīga projektu vadīšana būvniecības nozarē. Noslēguma darbs rakstīts ir rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, metodoloģijas daļas, empīriskās daļas, novitātes, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 87 lpp., tas ietver 18 attēlus, 10 tabulas, 2 formulas bibliogrāfiju un avotu sarakstu angļu valodā 167. Darbs ir 5 pielikumi jautājumi. Pētījuma problēma: Būvniecības nozares galvenais motīvs ir arhitektūras projektēšana, attīstība un peļņas gūšana. Šis pētījums tiek veikts par to, kā nozare var īstenot savus būvniecības projektus, izmantojot mūsdienīgu projektu vadības principu praksi, ļaujot vadītājiem efektīvi izmantot resursus, lai projektus padarītu videi un sabiedrībai draudzīgus, neietekmējot projekta ekonomiku. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Visiem riska komandas locekļiem jāturpina piedalīties pareizajā plānošanas posmā, sākot vērtību novērtēšanu un attīstības ziņojumu uzlabošanu, izmantot izmaksu un izdevumu stratēģiju ar ārkārtas noteikumiem, lai palielinātu produktivitāti un nostiprinātu motivāciju un atlīdzību par to, ka tiek ievērota uzturējamā prakse un pārsniegti apkopes mērķi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Arjun Karan Chembarathi (2022). Ilgtspējīga projektu vadīšana būvniecības nozarē, maģistra darbs / A. K. Chembadathil, T. Tambovceva. - Rīga: RTU, FEEM, studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 2022-87p
Keywords Project Management, Construction Industry
Keywords in English Project Management, Construction Industry
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 18.01.2022 18:43:19