Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Urbānās telpas arhitektoniskā identitāte Latvijas mazpilsētās un tās reģenerācijas iespējas
Nosaukums angļu valodā Architectural Identity of Urban Space in the Latvian Towns and Options of Its Regeneration
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Pētn. Sarmīte Barvika
Anotācija Anotācija Pētījuma nosaukums: Urbānās telpas arhitektoniskā identitāte Latvijas mazpilsētās un tās reģenerācijas iespējas Autors: Rīgas Tehniskās universitates Arhitektūras fakultātes 4. bakalaura studiju kursa studente Katrīna Lagzdiņa Anotācija: Bakalaura darba pētījumā tiek apskatīta un analizēta Rīgas aglomerācijā esošo mazo pilsētu – Tukums, Jelgava un Ogre -, urbānās ārtelpas arhitektoniskās identitātes problemātika un iespējamā vides reģenerācija ar mūsdienīgiem paņēmieniem, lai piešķirtu pilsētām unikālu un ilgtspējīgu pilsētvides vīziju. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pētījuma pirmajā nodaļā tiek pētīta Latvijas pilsētu vispārīgais, vēsturiskais veidošanās process un attiecīgi konkrēti mazo pilsētu esošo ģeogrāfiskie, ekonomiskie, arhitektoniskie un sociālie pilsētvides ietekmējošie aspekti. Otrajā nodaļā tiek pētīts Rīgas aglomerācijā esošo mazo pilsētu pašreizējais arhitektoniskais stāvoklis pilsētvidē, veicot apsekojumus dabā, un vietējās sabiedrības vērtējums, izmantojot veikto interviju un aptaujas datus, lai noskaidrotu, kāda ir esošā vides fiziskā kvalitāte un tā ietekme uz pilsētas iedzīvotājiem. Tālāk tiek veikti salīdzinājumi starp pilsētu iegūtajiem rezultātiem un noteikta kopējā ārtelpas arhitektoniskās identitātes problemātika. Darba trešajā nodaļā veikta mūsdienu situācijai un prasībām atbilstoša arhitektoniskās vides identitātes reģenerācijas paņēmienu analīze, lai noteiktu reālās prakses iespējamos paņēmienus un vadlīnijas, kuras nepieciešams un ieteicams pielietot pilsētvides veidošanas vai uzlabošanas iesaistītajiem speciālistiem pirms iecerētā projekta fizisko darbu veikšanas un arī projekta attīstības gaitā. Galvenie urbānās ārtelpas arhitektoniskās identitātes reģenerācijas paņēmieni ir vēsturisko pilsētvidē izveidojušos komponentu piemērošana mūsdienīga pilsētas tēla izveidē un iedzīvotāja noteikšana par galveno telpas veidojošo elementu, kā arī sabiedrības iesaistīšana vides izveides un apsaimniekošanas procesā. Bakalaura darba apjoms: 3 nodaļas, 59 lpp, iekļauti 36 attēli, 4 grafiki un 3 pielikumi. Darba procesā izmantoti 42 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi pilsētas identitāte, mazpilsēta, arhitektoniskā reģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā urban identity, towns, architectural regeneration
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2022 10:35:02