Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Plūdu pārvaldība Vidzemes reģionā
Nosaukums angļu valodā Flood Management in the Region of Vidzeme
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Gints Ilva
Recenzents Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekta tēmas nosaukums ir „Plūdu pārvaldība Vidzemes reģionā”. Kvalifikācijas darba autors Rīgas tehniskās universitātes inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes students Edgars Tomass Auzāns. Diplomprojekts sastāv no septiņām sadaļām, kurās darba autors veica plūdu kā katastrofas raksturojumu. Izpētīja vēsturiskos datus un statistiku par ievērojamākajiem plūdiem Latvijā pēdejos gadsimtos un plūdu apdraudētajām teritorijām Vidzemes reģionā. Darbā tika izpētīti plūdu veidi un cēloņi kopumā un kādi tie ir Vidzemes reģionā. Tika apkopotas un analizētas plūdu apdraudētās vietas Vidzemes reģionā, apdraudētās pilsētas, teritorijas un cilvēku skaits pie trīs plūdu scenārijiem. Četrās daļās (preventīvajos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamajos pasākumos) aprakstīta glābšanas darbu organizēšana, nepieciešamie resursi, līdzekļi un veicamie pasākumi plūdu gadījumā. Apkopota informācija par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes rīcībā esošajiem resursiem un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību atbildīgajā glabāšanā esošajām Valsts materiālājam rezervēm. Resursu daudzumu, izvietojumu, pielietojumu. Kvalifikācijas darba apjoms: Kvalifikācijas darbs sastāv no 70 lappusēm, 11 attēliem, 8 tabulām, 24 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi plūdi, katastrofa, apdraudētās teritorijas, pavasara plūdi, vējuzplūdi, risks, riska faktori, plūdu cēloņi, civilā aizsardzība, varbūtība
Atslēgas vārdi angļu valodā flood, catastrophe, endangered territories, spring flood, wind flood, risk, risk factors, flood causes, civil protection, probability
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2022 22:23:40