Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Plūdu pārvaldība Vidzemes reģionā
Title in English Flood Management in the Region of Vidzeme
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Gints Ilva
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta tēmas nosaukums ir „Plūdu pārvaldība Vidzemes reģionā”. Kvalifikācijas darba autors Rīgas tehniskās universitātes inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes students Edgars Tomass Auzāns. Diplomprojekts sastāv no septiņām sadaļām, kurās darba autors veica plūdu kā katastrofas raksturojumu. Izpētīja vēsturiskos datus un statistiku par ievērojamākajiem plūdiem Latvijā pēdejos gadsimtos un plūdu apdraudētajām teritorijām Vidzemes reģionā. Darbā tika izpētīti plūdu veidi un cēloņi kopumā un kādi tie ir Vidzemes reģionā. Tika apkopotas un analizētas plūdu apdraudētās vietas Vidzemes reģionā, apdraudētās pilsētas, teritorijas un cilvēku skaits pie trīs plūdu scenārijiem. Četrās daļās (preventīvajos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamajos pasākumos) aprakstīta glābšanas darbu organizēšana, nepieciešamie resursi, līdzekļi un veicamie pasākumi plūdu gadījumā. Apkopota informācija par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes rīcībā esošajiem resursiem un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību atbildīgajā glabāšanā esošajām Valsts materiālājam rezervēm. Resursu daudzumu, izvietojumu, pielietojumu. Kvalifikācijas darba apjoms: Kvalifikācijas darbs sastāv no 70 lappusēm, 11 attēliem, 8 tabulām, 24 literatūras avotiem.
Keywords plūdi, katastrofa, apdraudētās teritorijas, pavasara plūdi, vējuzplūdi, risks, riska faktori, plūdu cēloņi, civilā aizsardzība, varbūtība
Keywords in English flood, catastrophe, endangered territories, spring flood, wind flood, risk, risk factors, flood causes, civil protection, probability
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 17.01.2022 22:23:40