Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ārējās vides ietekmes novērtējums uz komerciālo nekustamo īpašumu attīstīšanu Latvijā
Nosaukums angļu valodā The evaluation of influence of external environment on the commercial real estate development in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Linda Kauškale
Recenzents Dr.Gita Actiņa
Anotācija Komerciālā nekustamā īpašuma attīstība ir sarežģīts process. Šīs darbības ietekmējošo faktoru analīzes trūkums, un nenoteiktība par tirgus realitāti var radīt nopietnu kaitējumu uzņēmējdarbībai. Šajā rakstā apskatīts komerciālā nekustamā īpašuma attīstības process un ar to saistītie riski. Darba struktūra satur ievadu, trīs galvenās nodaļas, secinājumus un literatūras sarakstu. Pirmā – analītiskā daļa satur globālo un Latvijas komerciālo nekustamo īpašumu analīzi, kā arī komerciālā nekustamā īpašuma attīstības procesu ietekmējošo ārējo faktoru identificēšanu ar sekojošām tā apsaimniekošanas stratēģijām. Nākamajā daļā ir sniegta teorētiskā informācija par komerciālo nekustamo īpašumu attīstību un piedāvāta analītisko līdzekļu ieviešana komercobjektu ārējās vides novērtēšanai. Trešā daļa ir veltīta ārējās vides novērtēšanas stratēģiju praktiskai izmantošanai, balstoties uz piemēriem uz reālu komercobjektu. PESTEL un SWOT analīžu izmantošana ārējo un iekšējo faktoru izpētei veicina šī procesa vienkāršošanu. Pētījuma galvenais mērķis ir identificēt potenciāli nozīmīgus projekta riskus, lai izstrādātu stratēģijas to pārvaldībai. Mērķus sasniegt palīdzēja teorētisko datu izpēte un komercīpašuma tirgus padziļināta analīze, kā arī pētījuma rezultāti. Maģistra darbā ir 78 lappuses, 29 attēli, 9 tabulas un 43 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi ārējā vide, komerciālā nekustamā īpašuma attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā external environment, commercial real estate development
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2022 17:37:45