Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Ārējās vides ietekmes novērtējums uz komerciālo nekustamo īpašumu attīstīšanu Latvijā
Title in English The evaluation of influence of external environment on the commercial real estate development in Latvia
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Linda Kauškale
Reviewer Dr.Gita Actiņa
Abstract Komerciālā nekustamā īpašuma attīstība ir sarežģīts process. Šīs darbības ietekmējošo faktoru analīzes trūkums, un nenoteiktība par tirgus realitāti var radīt nopietnu kaitējumu uzņēmējdarbībai. Šajā rakstā apskatīts komerciālā nekustamā īpašuma attīstības process un ar to saistītie riski. Darba struktūra satur ievadu, trīs galvenās nodaļas, secinājumus un literatūras sarakstu. Pirmā – analītiskā daļa satur globālo un Latvijas komerciālo nekustamo īpašumu analīzi, kā arī komerciālā nekustamā īpašuma attīstības procesu ietekmējošo ārējo faktoru identificēšanu ar sekojošām tā apsaimniekošanas stratēģijām. Nākamajā daļā ir sniegta teorētiskā informācija par komerciālo nekustamo īpašumu attīstību un piedāvāta analītisko līdzekļu ieviešana komercobjektu ārējās vides novērtēšanai. Trešā daļa ir veltīta ārējās vides novērtēšanas stratēģiju praktiskai izmantošanai, balstoties uz piemēriem uz reālu komercobjektu. PESTEL un SWOT analīžu izmantošana ārējo un iekšējo faktoru izpētei veicina šī procesa vienkāršošanu. Pētījuma galvenais mērķis ir identificēt potenciāli nozīmīgus projekta riskus, lai izstrādātu stratēģijas to pārvaldībai. Mērķus sasniegt palīdzēja teorētisko datu izpēte un komercīpašuma tirgus padziļināta analīze, kā arī pētījuma rezultāti. Maģistra darbā ir 78 lappuses, 29 attēli, 9 tabulas un 43 informācijas avoti.
Keywords ārējā vide, komerciālā nekustamā īpašuma attīstība
Keywords in English external environment, commercial real estate development
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 17.01.2022 17:37:45