Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Dūmvadu tehniskā stāvokļa noteikšanas veidi, metodes un to pilnveide
Nosaukums angļu valodā Technical Condition of Chimneys. Requirements, Methods of Determination and their Improvement
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Žanis Ilsters
Recenzents Aleksandrs Babra, Latvijas Ugunsdzēs.asoc., Mg.darba aizs.
Anotācija Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes 2. kursa students Kārlis Brikmanis. Diplomprojekta tēma ir „ Dūmvadu tehniskais stāvoklis. Prasības, noteikšanas veidi, metodes un to pilnveide.”. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot dūmvadu izbūvi mainot vai papildinot tam saistīto normatīvo aktu prasības. Analītiskajā daļā tika izpētīti, analizēti un apkopoti normatīvie akti, kas regulē dūmvadu izbūvi kā arī eksplotāciju. Teorētiskajā daļā tika veikta ar dūmvadu izbūvi saistītu uzņēmumu anketēšana par to kā un pēc kādu normatīvo aktu prasībām tiek būvēti attiecīgie dūmvadi un kādus pilnveidojumus vēlētos šie uzņēmumi redzēt, izvērtējot sniegtās atbildes, autors noskaidroja un aprakstīja šībrīža situāciju kā arī grūtības ar kurām saskaras attiecīgie uzņēmumi, kas darbojas dūmvadu izbūvē. Tāpat šajā daļā tika izvērtēta ievāktā statistika par apkures ierīču lietošanu saistīto ugunsgrēku skaitu dzīvojamās mājās. Izvirzot iespējamos iemslus ugunsgrēkiem kā arī atrast iespēju kā uzlabot ugunsdrošību attiecībā ar dūmvadu izbūvi, mainot normatīvajos aktos izvirzītās prasības. Praktiskajā daļā tika izstrādāts stends ar kura palīdzību veiktu pētījumu un izvērtētu teorētiskās daļas izvirzīto ugunsdrošības normatīvo aktu trūkumu attiecībā uz dūmvadu izbūvi, kā rezultātā būs iespējams sniegt normatīvo aktu grozījumu rekomendāciju. Diplomprojekta ietvaros izstrādātās normatīvo aktu grozījumu rekomendācijas var sniegt uzlabotu ugunsdrošības situāciju valstī kā arī samazināt dūmvadu izraisītus ugunsgrēkus. Diplomprojekts sastāv no 57 lapām, 15 attēliem. Diplomprojektā ir izmantoti 19 literatūras avoti, darbā iekļauti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes 2. kursa students Kārlis Brikmanis. Diplomprojekta tēma ir „ Dūmvadu tehniskais stāvoklis. Prasības, noteikšanas veidi, metodes un to pilnveide.”. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot dūmvadu izbūvi mainot vai papildinot tam saistīto normatīvo aktu prasības.
Atslēgas vārdi angļu valodā The author of the diploma project, Kārlis Brikmanis, is a 2nd year full-time student of the Faculty of Engineering Economics and Management of Riga Technical University. The theme of the diploma project is “Technical condition of chimneys. Requirements, methods of determination and their improvement".
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2022 10:55:10