Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Dūmvadu tehniskā stāvokļa noteikšanas veidi, metodes un to pilnveide
Title in English Technical Condition of Chimneys. Requirements, Methods of Determination and their Improvement
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Žanis Ilsters
Reviewer Aleksandrs Babra, Latvijas Ugunsdzēs.asoc., Mg.darba aizs.
Abstract Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes 2. kursa students Kārlis Brikmanis. Diplomprojekta tēma ir „ Dūmvadu tehniskais stāvoklis. Prasības, noteikšanas veidi, metodes un to pilnveide.”. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot dūmvadu izbūvi mainot vai papildinot tam saistīto normatīvo aktu prasības. Analītiskajā daļā tika izpētīti, analizēti un apkopoti normatīvie akti, kas regulē dūmvadu izbūvi kā arī eksplotāciju. Teorētiskajā daļā tika veikta ar dūmvadu izbūvi saistītu uzņēmumu anketēšana par to kā un pēc kādu normatīvo aktu prasībām tiek būvēti attiecīgie dūmvadi un kādus pilnveidojumus vēlētos šie uzņēmumi redzēt, izvērtējot sniegtās atbildes, autors noskaidroja un aprakstīja šībrīža situāciju kā arī grūtības ar kurām saskaras attiecīgie uzņēmumi, kas darbojas dūmvadu izbūvē. Tāpat šajā daļā tika izvērtēta ievāktā statistika par apkures ierīču lietošanu saistīto ugunsgrēku skaitu dzīvojamās mājās. Izvirzot iespējamos iemslus ugunsgrēkiem kā arī atrast iespēju kā uzlabot ugunsdrošību attiecībā ar dūmvadu izbūvi, mainot normatīvajos aktos izvirzītās prasības. Praktiskajā daļā tika izstrādāts stends ar kura palīdzību veiktu pētījumu un izvērtētu teorētiskās daļas izvirzīto ugunsdrošības normatīvo aktu trūkumu attiecībā uz dūmvadu izbūvi, kā rezultātā būs iespējams sniegt normatīvo aktu grozījumu rekomendāciju. Diplomprojekta ietvaros izstrādātās normatīvo aktu grozījumu rekomendācijas var sniegt uzlabotu ugunsdrošības situāciju valstī kā arī samazināt dūmvadu izraisītus ugunsgrēkus. Diplomprojekts sastāv no 57 lapām, 15 attēliem. Diplomprojektā ir izmantoti 19 literatūras avoti, darbā iekļauti 3 pielikumi.
Keywords Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes 2. kursa students Kārlis Brikmanis. Diplomprojekta tēma ir „ Dūmvadu tehniskais stāvoklis. Prasības, noteikšanas veidi, metodes un to pilnveide.”. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot dūmvadu izbūvi mainot vai papildinot tam saistīto normatīvo aktu prasības.
Keywords in English The author of the diploma project, Kārlis Brikmanis, is a 2nd year full-time student of the Faculty of Engineering Economics and Management of Riga Technical University. The theme of the diploma project is “Technical condition of chimneys. Requirements, methods of determination and their improvement".
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 16.01.2022 10:55:10