Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Globalizācijas un sociāli kulturālo šķēršļu ietekmes uz Indijas uzņēmējiem novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Globalization and Socio - Cultural Barriers on Indian Entrepreneurs
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents M.Šenfelde
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Dishant Sakariya Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oee. Inga Erina Noslēguma darba temats: Globalizācijas un sociāli kultūras barjeru ietekmes uz Indijas uzņēmējiem novērtējums Noslēguma darbs rakstīts: angļu valodā tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas un izpētes daļas, secinājuma un priekšlikumiem. Darbs sastāv no 55 lapām, 14 attēliem un 1 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 54 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Rezultāts parāda, ka Indijas uzņēmēji saskaras ar sociālajiem un kultūras šķēršļiem, no kuriem noteikti nav viegli izvairīties. Konstatēts, ka kultūras vērtībām ir pozitīva un negatīva ietekme. Globalizācija ietekmē arī uzņēmējus tehnoloģiju un tīklu trūkuma dēļ. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sakariya, D., Erina, I. (2022). Globalizācijas un sociāli kultūras barjeru ietekmes uz Indijas uzņēmējiem novērtējums. Diplomdarbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 55p.
Atslēgas vārdi Darba mērķis ir izveidot holistisku modeli, kas apvieno globālo ietekmi, iekšējās stiprās puses un ārējos palīglīdzekļus un barjeras. Šī promocijas darba tēma ir globalizācija uzņēmējdarbībā, lai noteiktu, vai dažādas vides uzņēmējiem rada atšķirīgus rezultātus
Atslēgas vārdi angļu valodā Object of this thesis is to create a holistic model that combines global influence, internal strengths and external aids and barriers. The subject of this thesis is globalization in entrepreneurship in order to determine whether different environments produce dissimilar outcomes for entrepreneurs
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2022 17:51:29