Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Globalizācijas un sociāli kulturālo šķēršļu ietekmes uz Indijas uzņēmējiem novērtēšana
Title in English Assessment of the Impact of Globalization and Socio - Cultural Barriers on Indian Entrepreneurs
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer M.Šenfelde
Abstract Anotācija Noslēguma darba autors: Dishant Sakariya Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oee. Inga Erina Noslēguma darba temats: Globalizācijas un sociāli kultūras barjeru ietekmes uz Indijas uzņēmējiem novērtējums Noslēguma darbs rakstīts: angļu valodā tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas un izpētes daļas, secinājuma un priekšlikumiem. Darbs sastāv no 55 lapām, 14 attēliem un 1 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 54 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Rezultāts parāda, ka Indijas uzņēmēji saskaras ar sociālajiem un kultūras šķēršļiem, no kuriem noteikti nav viegli izvairīties. Konstatēts, ka kultūras vērtībām ir pozitīva un negatīva ietekme. Globalizācija ietekmē arī uzņēmējus tehnoloģiju un tīklu trūkuma dēļ. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sakariya, D., Erina, I. (2022). Globalizācijas un sociāli kultūras barjeru ietekmes uz Indijas uzņēmējiem novērtējums. Diplomdarbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 55p.
Keywords Darba mērķis ir izveidot holistisku modeli, kas apvieno globālo ietekmi, iekšējās stiprās puses un ārējos palīglīdzekļus un barjeras. Šī promocijas darba tēma ir globalizācija uzņēmējdarbībā, lai noteiktu, vai dažādas vides uzņēmējiem rada atšķirīgus rezultātus
Keywords in English Object of this thesis is to create a holistic model that combines global influence, internal strengths and external aids and barriers. The subject of this thesis is globalization in entrepreneurship in order to determine whether different environments produce dissimilar outcomes for entrepreneurs
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 15.01.2022 17:51:29