Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanas problēmas un risinājumi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Multi-storey apartment building management problems and solutions in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Viesturs
Recenzents Dr.Gita Actiņa
Anotācija ka jomas regulējumā un normu piemērošanā ir problēmas, apstiprina arī fakts, ka Valsts kontrole regulāri saņem iedzīvotāju iesniegumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas problēmām, tostarp par apsaimniekošanas un komunālo maksu noteikšanu. iedzīvotājiem ir problēma, kas jāanalizē. Ēkas apsaimniekotāja uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu un vienlaikus izdevīgu remontdarbu veikšanu dzīvokļu īpašniekiem, iesaistot labi pieredzējušus speciālistus. Nama apsaimniekotāja pārstāvis organizē un uzrauga renovācijas procesu. Svarīgi: celtnieka līgums tiek noslēgts ar garantiju darbam. Tas palīdz izvairīties no nepatīkamām situācijām, kad jums ir jānovērš defekti. Pabeidzot renovācijas darbus, nama pārvaldnieks veic pārbaudi. Ja viņš paziņo, ka darbs ir jāuzlabo, viņš sazinās ar būvnieku un vienojas par nepieciešamo darbu veikšanu, tas nozīmē, ka visvairāk esošās salīdzinoši vecās daudzstāvu ēkas ir atkarīgas no ēkas pārvaldnieka darbības, kas nodrošina aktualitāti. šī maģistra darba. Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, darba autors ir izstrādājis darba mērķi: analizēt daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas iezīmes, problēmas un risinājumus Latvijā Lai sasniegtu mērķi, maģistra darba izstrādes laikā tiek izpildīti šādi uzdevumi: 1. Veikt dzīvojamā fonda situācijas analīzi Latvijā, tā attīstības posmus, vēsturi un esošo stāvokli lielākajā daļā daudzstāvu dzīvojamo ēku. 2. Analizēt Latvijas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju pārvaldības un administrēšanas tiesisko un kopējo regulējumu un apkopot iespējamo problēmu uzlabošanos. 3. Analizēt daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas teorētisko ietvaru, jautājumus un risinājumus, kā arī visu ieinteresēto personu iesaistīšanas pieredzi un pētījumu metodoloģiju.
Atslēgas vārdi renovācijas process, metodika, nozares politika, Ekonomikas ministrija,iezīmes, problēmas un risinājumi, ieinteresētās puses, hipotēze, LR suverenitāte komunikācijas un inženiertīkli, Ministru kabinets, kāpņu telpa, pagrabs, jumts, logi, balkoni, lodžijas, inženiertīkli , āra komunikācijas, LR noteikumi, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, Apkopojot analītisko nodaļu, monolīta, nesoša
Atslēgas vārdi angļu valodā renovation process, methodology, sectoral policy, Ministry of Economics,features, problems and solutions, stakeholders, hypothesis, sovereignty of the Republic of Latviacommunications and engineering networks, Cabinet of Ministers, staircase, basement, roof, windows, balconies, loggias, engineering networks, outdoor communications,regulations of the Republic of Latvia, general meeting of apartment owners, Summing up the analytical chapter, monolithic, load-bearing
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2022 21:38:14