Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanas problēmas un risinājumi Latvijā
Title in English Multi-storey apartment building management problems and solutions in Latvia
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Jānis Viesturs
Reviewer Dr.Gita Actiņa
Abstract ka jomas regulējumā un normu piemērošanā ir problēmas, apstiprina arī fakts, ka Valsts kontrole regulāri saņem iedzīvotāju iesniegumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas problēmām, tostarp par apsaimniekošanas un komunālo maksu noteikšanu. iedzīvotājiem ir problēma, kas jāanalizē. Ēkas apsaimniekotāja uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu un vienlaikus izdevīgu remontdarbu veikšanu dzīvokļu īpašniekiem, iesaistot labi pieredzējušus speciālistus. Nama apsaimniekotāja pārstāvis organizē un uzrauga renovācijas procesu. Svarīgi: celtnieka līgums tiek noslēgts ar garantiju darbam. Tas palīdz izvairīties no nepatīkamām situācijām, kad jums ir jānovērš defekti. Pabeidzot renovācijas darbus, nama pārvaldnieks veic pārbaudi. Ja viņš paziņo, ka darbs ir jāuzlabo, viņš sazinās ar būvnieku un vienojas par nepieciešamo darbu veikšanu, tas nozīmē, ka visvairāk esošās salīdzinoši vecās daudzstāvu ēkas ir atkarīgas no ēkas pārvaldnieka darbības, kas nodrošina aktualitāti. šī maģistra darba. Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, darba autors ir izstrādājis darba mērķi: analizēt daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas iezīmes, problēmas un risinājumus Latvijā Lai sasniegtu mērķi, maģistra darba izstrādes laikā tiek izpildīti šādi uzdevumi: 1. Veikt dzīvojamā fonda situācijas analīzi Latvijā, tā attīstības posmus, vēsturi un esošo stāvokli lielākajā daļā daudzstāvu dzīvojamo ēku. 2. Analizēt Latvijas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju pārvaldības un administrēšanas tiesisko un kopējo regulējumu un apkopot iespējamo problēmu uzlabošanos. 3. Analizēt daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas teorētisko ietvaru, jautājumus un risinājumus, kā arī visu ieinteresēto personu iesaistīšanas pieredzi un pētījumu metodoloģiju.
Keywords renovācijas process, metodika, nozares politika, Ekonomikas ministrija,iezīmes, problēmas un risinājumi, ieinteresētās puses, hipotēze, LR suverenitāte komunikācijas un inženiertīkli, Ministru kabinets, kāpņu telpa, pagrabs, jumts, logi, balkoni, lodžijas, inženiertīkli , āra komunikācijas, LR noteikumi, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, Apkopojot analītisko nodaļu, monolīta, nesoša
Keywords in English renovation process, methodology, sectoral policy, Ministry of Economics,features, problems and solutions, stakeholders, hypothesis, sovereignty of the Republic of Latviacommunications and engineering networks, Cabinet of Ministers, staircase, basement, roof, windows, balconies, loggias, engineering networks, outdoor communications,regulations of the Republic of Latvia, general meeting of apartment owners, Summing up the analytical chapter, monolithic, load-bearing
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 14.01.2022 21:38:14