Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Aviācijas nozares pielāgošanās tūrismam pēc pandēmijas: izaicinājumi un iespējas
Nosaukums angļu valodā Adaptation of the Aviation Industry to Post-Pandemic Tourism: Challenges and Opportunities
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents K. Fedotova
Anotācija Anotācija: Noslēguma darba autors: Abror Boymurodov Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: zinātniskais grāds (Dr.oec)., amats (docents) Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Aviācijas nozares pielāgošana tūrismam pēc pandēmijas: izaicinājumi un iespējas. Noslēguma darbs rakstīts Angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 6 tabulas, 3 diagrammas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 52 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Šī raksta mērķis ir analizēt visus aviācijas nozares un ar to saistīto apakšnozaru zaudējumus Covid-19 pandēmijas laikā. Visu aviācijas nozares izaicinājumu noteikšana epidēmijas laikā un pielāgošanās iespēju piedāvāšana, lai izdzīvotu koronavīrusa pandēmijas apstākļos. Literatūras apskats tiek izmantots, lai pētītu saistītās tēmas, uzņēmumu oficiālos ziņojumus, grāmatas, starptautisko organizāciju oficiālās ziņas un izprastu aviācijas nozares mehānismu. Pētnieciskajā daļā bakalaura darba pabeigšanai izmantotas vispārīgās pētniecības metodes. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Abror Boymurodov. (2021) Aviācijas nozares pielāgošana tūrismam pēc pandēmijas: izaicinājumi un iespējas. Bakalaura darbs/ Abror Boymurodov, Rita Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 58 lpp
Atslēgas vārdi Šī raksta mērķis ir analizēt visus aviācijas nozares un ar to saistīto apakšnozaru zaudējumus Covid-19 pandēmijas laikā. Visu aviācijas nozares izaicinājumu noteikšana epidēmijas laikā un pielāgošanās iespēju piedāvāšana, lai izdzīvotu koronavīrusa pandēmijas apstākļos. Literatūras apskats tiek izmantots, lai pētītu saistītās tēmas, uzņēmumu oficiālos ziņojumus, grāmatas, starptautisko organizāciju oficiālās ziņas un izprastu aviācijas nozares mehānismu.
Atslēgas vārdi angļu valodā This paper aims to analyze all the losses of the Aviation industry and its related subsectors in the COVID-19 pandemic. Determining all the challenges of the Aviation industry during the epidemic and offering adaptation options to survive in the Coronavirus pandemic. The literature review is utilized to research related topics, companies' official reports, books, international organizations' official news, and to understand the mechanism of the Aviation industry.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2022 20:21:50