Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Aviācijas nozares pielāgošanās tūrismam pēc pandēmijas: izaicinājumi un iespējas
Title in English Adaptation of the Aviation Industry to Post-Pandemic Tourism: Challenges and Opportunities
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer K. Fedotova
Abstract Anotācija: Noslēguma darba autors: Abror Boymurodov Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: zinātniskais grāds (Dr.oec)., amats (docents) Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Aviācijas nozares pielāgošana tūrismam pēc pandēmijas: izaicinājumi un iespējas. Noslēguma darbs rakstīts Angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 6 tabulas, 3 diagrammas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 52 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Šī raksta mērķis ir analizēt visus aviācijas nozares un ar to saistīto apakšnozaru zaudējumus Covid-19 pandēmijas laikā. Visu aviācijas nozares izaicinājumu noteikšana epidēmijas laikā un pielāgošanās iespēju piedāvāšana, lai izdzīvotu koronavīrusa pandēmijas apstākļos. Literatūras apskats tiek izmantots, lai pētītu saistītās tēmas, uzņēmumu oficiālos ziņojumus, grāmatas, starptautisko organizāciju oficiālās ziņas un izprastu aviācijas nozares mehānismu. Pētnieciskajā daļā bakalaura darba pabeigšanai izmantotas vispārīgās pētniecības metodes. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Abror Boymurodov. (2021) Aviācijas nozares pielāgošana tūrismam pēc pandēmijas: izaicinājumi un iespējas. Bakalaura darbs/ Abror Boymurodov, Rita Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 58 lpp
Keywords Šī raksta mērķis ir analizēt visus aviācijas nozares un ar to saistīto apakšnozaru zaudējumus Covid-19 pandēmijas laikā. Visu aviācijas nozares izaicinājumu noteikšana epidēmijas laikā un pielāgošanās iespēju piedāvāšana, lai izdzīvotu koronavīrusa pandēmijas apstākļos. Literatūras apskats tiek izmantots, lai pētītu saistītās tēmas, uzņēmumu oficiālos ziņojumus, grāmatas, starptautisko organizāciju oficiālās ziņas un izprastu aviācijas nozares mehānismu.
Keywords in English This paper aims to analyze all the losses of the Aviation industry and its related subsectors in the COVID-19 pandemic. Determining all the challenges of the Aviation industry during the epidemic and offering adaptation options to survive in the Coronavirus pandemic. The literature review is utilized to research related topics, companies' official reports, books, international organizations' official news, and to understand the mechanism of the Aviation industry.
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 14.01.2022 20:21:50