Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Pārvaldības un apsaimniekošanas pilnveide pašvaldību pārziņā esošo tiltu uzturēšanā
Nosaukums angļu valodā Improvement of management and administration of bridges under the control of self-governments
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Dr. Antra Kundziņa
Anotācija Maģistra darba autors Kaspars Cercins izstrādāja darbu, kura temats ir “Pārvaldības un apsaimniekošanas pilnveide pašvaldību pārziņā esošo tiltu uzturēšanā”. Maģistra darba mērķis ir identificēt pašvaldību pārziņā esošo tiltu apsaimniekošanas un pārvaldības problēmas, tās analizēt un veikt priekšlikumus pašvaldības tiltu uzturēšanas sfērā. Darba aktualitāti nosaka fakts, ka Latvijā reāls tiltu apsaimniekošanas un pārvaldības modelis nav aptuveni 1 tūkstotim tiltu, kas ir pašvaldību pārziņā. Pašvaldību tilti kopumā ir sliktākā stāvoklī nekā valsts tilti un lielai daļai no pašvaldību nav specializētu dienestu un speciālistu, kas ir kompetenti pieņemt lēmumums un rūpēties par pašvaldību īpašumā esošajiem tiltiem. Maģistra darba analītiskā daļa satur informāciju par vispārēju pašvaldības tiltu jomas raksturojumu, pašvaldību pārziņā esošo tiltu pārvaldības un apsaimniekošanas problēmu identifikāciju, tehniskā stāvokļa un tehnisko risinājumu vispārēja analīze, citu nekustamā īpašuma pārvaldītāju praksi tiltu pārvaldības un apsaimniekošanas sfērās. Teorētiskā daļa satur informāciju par pašvaldību pārziņā esošo tiltu apsaimniekošanas un pārvaldības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldību pārziņā esošo tiltu apsaimniekošanas un pārvaldības principiem, stratēģiskās vadīšanas un SVID analīzes jēdziena izpratni maģistra darba tēmas ietvaros, tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodēm un finansējuma nodrošinājuma iespējām pašvaldību tiltiem. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta SVID analīze dažādām finansējuma piesaistes iespējām pašvaldību tiltu uzturēšanai, izstrādāts koncepts pašvaldību pārziņā esošo tiltu apsaimniekošanas un pārvaldības ieviešanais stratēģijai, ievērojot Eiropas Savienības labo praksi, kā arī, balstoties uz maģistra darba pētījumu, izstrādāts modelis pašvaldību pārziņā esošo tiltu apsaimniekošanas un pārvaldes stratēģijas ieviešanai. Darba saturs ir 91 lapa, 28 attēli, 26 tabulas, 43 izmantotās literatūras un informācijas avotus.
Atslēgas vārdi tiltu pārvaldība un apsaimniekošana; pašvaldību tilti; Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma TU1406; tiltu uzturēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā bridge management system; self-governments bridges; COST ACTION TU1406
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2022 22:10:04