Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Pārvaldības un apsaimniekošanas pilnveide pašvaldību pārziņā esošo tiltu uzturēšanā
Title in English Improvement of management and administration of bridges under the control of self-governments
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Dr. Antra Kundziņa
Abstract Maģistra darba autors Kaspars Cercins izstrādāja darbu, kura temats ir “Pārvaldības un apsaimniekošanas pilnveide pašvaldību pārziņā esošo tiltu uzturēšanā”. Maģistra darba mērķis ir identificēt pašvaldību pārziņā esošo tiltu apsaimniekošanas un pārvaldības problēmas, tās analizēt un veikt priekšlikumus pašvaldības tiltu uzturēšanas sfērā. Darba aktualitāti nosaka fakts, ka Latvijā reāls tiltu apsaimniekošanas un pārvaldības modelis nav aptuveni 1 tūkstotim tiltu, kas ir pašvaldību pārziņā. Pašvaldību tilti kopumā ir sliktākā stāvoklī nekā valsts tilti un lielai daļai no pašvaldību nav specializētu dienestu un speciālistu, kas ir kompetenti pieņemt lēmumums un rūpēties par pašvaldību īpašumā esošajiem tiltiem. Maģistra darba analītiskā daļa satur informāciju par vispārēju pašvaldības tiltu jomas raksturojumu, pašvaldību pārziņā esošo tiltu pārvaldības un apsaimniekošanas problēmu identifikāciju, tehniskā stāvokļa un tehnisko risinājumu vispārēja analīze, citu nekustamā īpašuma pārvaldītāju praksi tiltu pārvaldības un apsaimniekošanas sfērās. Teorētiskā daļa satur informāciju par pašvaldību pārziņā esošo tiltu apsaimniekošanas un pārvaldības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldību pārziņā esošo tiltu apsaimniekošanas un pārvaldības principiem, stratēģiskās vadīšanas un SVID analīzes jēdziena izpratni maģistra darba tēmas ietvaros, tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodēm un finansējuma nodrošinājuma iespējām pašvaldību tiltiem. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta SVID analīze dažādām finansējuma piesaistes iespējām pašvaldību tiltu uzturēšanai, izstrādāts koncepts pašvaldību pārziņā esošo tiltu apsaimniekošanas un pārvaldības ieviešanais stratēģijai, ievērojot Eiropas Savienības labo praksi, kā arī, balstoties uz maģistra darba pētījumu, izstrādāts modelis pašvaldību pārziņā esošo tiltu apsaimniekošanas un pārvaldes stratēģijas ieviešanai. Darba saturs ir 91 lapa, 28 attēli, 26 tabulas, 43 izmantotās literatūras un informācijas avotus.
Keywords tiltu pārvaldība un apsaimniekošana; pašvaldību tilti; Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma TU1406; tiltu uzturēšana
Keywords in English bridge management system; self-governments bridges; COST ACTION TU1406
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 12.01.2022 22:10:04