Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums lgtspējīgas pilsētvides attīstības stratēģija Jelgavā
Nosaukums angļu valodā Development strategy of sustainable urban environment in Jelgava
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Zvirgzdiņš
Recenzents Dr.Baiba Pļaviņam Tukuma novada dome
Anotācija Maģistra darba autors: Rainers Blūms. Darba tēma: Ilgtspējīgas pilsētvides attīstības stratēģija Jelgavā. Darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Jānis Zvirgzdiņš. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra profesionālā studiju programma “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, 2021 – 89 lappuses. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lappuses., tajā iekļauti 19 attēli un 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 42 avoti: 34 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgas pilsētvides attīstības stratēģijas konceptu Jelgavas pilsētai. Darbs sastāv no 3 galvenajām daļām. Pirmajā daļā autors veica Jelgavas pilsētvides esošās situācijas raksturojumu, izpētot veiktos uzlabojumus transporta infrastruktūrā un citos pilsētvides elementos, kā arī identificēja galvenās pilsētvides attīstības problēmas Jelgavā. Pirmās daļas ietvaros arī tika veikta viedo pilsētu ilgtspējīgas attīstības analīze pasaules lielākajās pilsētās. Otrajā daļā autors novērtēja pilsētu rašanos iemeslus un to vēsturisko attīstību līdz mūsdienām, kā arī veica analīzi par ilgtspējīgas attīstības principu un ilgtspējīgas pilsētvides attīstības iespējām nākotnē. Trešajā daļā autors veica Jelgavas ilgtspējīgas pilsētvides attīstības koncepta izstrādi un sabiedrības viedokļa par Jelgavas ilgtspējīgas attīstības iespējām noskaidrošanu ar aptaujas anketas palīdzību. Atslēgas vārdi: attīstības stratēģija, ilgtspējība, ilgtspējīga attīstība, pilsētvide.
Atslēgas vārdi Attīstības stratēģija, ilgtspējība, ilgtspējīga attīstība, pilsētvide
Atslēgas vārdi angļu valodā Development strategy, sustainability, sustainable development, urban environment
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2022 18:56:58