Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language lgtspējīgas pilsētvides attīstības stratēģija Jelgavā
Title in English Development strategy of sustainable urban environment in Jelgava
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Jānis Zvirgzdiņš
Reviewer Dr.Baiba Pļaviņam Tukuma novada dome
Abstract Maģistra darba autors: Rainers Blūms. Darba tēma: Ilgtspējīgas pilsētvides attīstības stratēģija Jelgavā. Darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Jānis Zvirgzdiņš. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra profesionālā studiju programma “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, 2021 – 89 lappuses. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lappuses., tajā iekļauti 19 attēli un 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 42 avoti: 34 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgas pilsētvides attīstības stratēģijas konceptu Jelgavas pilsētai. Darbs sastāv no 3 galvenajām daļām. Pirmajā daļā autors veica Jelgavas pilsētvides esošās situācijas raksturojumu, izpētot veiktos uzlabojumus transporta infrastruktūrā un citos pilsētvides elementos, kā arī identificēja galvenās pilsētvides attīstības problēmas Jelgavā. Pirmās daļas ietvaros arī tika veikta viedo pilsētu ilgtspējīgas attīstības analīze pasaules lielākajās pilsētās. Otrajā daļā autors novērtēja pilsētu rašanos iemeslus un to vēsturisko attīstību līdz mūsdienām, kā arī veica analīzi par ilgtspējīgas attīstības principu un ilgtspējīgas pilsētvides attīstības iespējām nākotnē. Trešajā daļā autors veica Jelgavas ilgtspējīgas pilsētvides attīstības koncepta izstrādi un sabiedrības viedokļa par Jelgavas ilgtspējīgas attīstības iespējām noskaidrošanu ar aptaujas anketas palīdzību. Atslēgas vārdi: attīstības stratēģija, ilgtspējība, ilgtspējīga attīstība, pilsētvide.
Keywords Attīstības stratēģija, ilgtspējība, ilgtspējīga attīstība, pilsētvide
Keywords in English Development strategy, sustainability, sustainable development, urban environment
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 11.01.2022 18:56:58