Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Cilvēku ar lielu svaru evakuācijas metožu pilnveide ārstniecības iestādēs un aprūpes centros
Nosaukums angļu valodā The Improvement of Methods for Evacuating Obese People from Medical Institutions and Care Centers
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ivo Bendrats
Recenzents Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2. kursa students Jānis Grīviņš. Diplomprojekts “Cilvēku ar lielu svaru evakuācijas metožu pilnveide ārstniecības iestādēs un aprūpes centros.” tika izstrādāts ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikācijas iegūšanai. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 55 lpp. Diplomprojekta mērķis izpētīt risinājumus un identificēt nepieciešamo aprīkojumu efektīvai smagu cilvēku pārvietošanai un glābšanai Latvijā. Diplomprojekta hipotēze: nodrošinot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autocisternas ar piemērotu aprīkojumu, tiek uzlabota cilvēku glābšana, kā arī samazināts darbinieku noslodzes laiks. Darba izstrādē pielietotas pētīšanas metodes: monogrāfiskā – apkopojot pieejamo literatūru; empīriskā – veicot iegūtās statistikas analīzi, eksperimenta - veicot eksperimentu ar pieejamo aprīkojumu smagu cilvēku glābšanā. Diplomprojekta ietvaros autors izanalizēja pieejamo publicēto un nepublicēto literatūru, veicis pieejamā aprīkojuma analīzi gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicis Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Sociālo aprūpes centru (“Gaiļezers” un “Baldone”) evakuācijas algoritmu analīzi, kā arī, eksperimenta veidā, analizējis to rīcībā pieejamo aprīkojumu smagu cilvēku pārvietošanā, nosakot atbilstošāko. Iegūtie rezultāti parāda, ka visefektīvākais aprīkojums ir evakuācijas matracis, nodrošinot darba aizsardzības prasības veicot pārvietošanas procesu. Kā arī samazinot pārvietošanas laiku, samazinās nodarbināto noslodze. Diplomprojekts sastāv no 55 lappusēm, tas ietver ievadu, 3 nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, izmantoto bibliogrāfisko sarakstu, 29 attēlus, 3 tabulas, 5 pielikumus. Darbā izmantoti 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Evakuācija, liekais svars, ārstniecības iestāde, aprūpes centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Evacuation, overweight, medical treatment institution, care centre
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2022 14:17:38