Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Cilvēku ar lielu svaru evakuācijas metožu pilnveide ārstniecības iestādēs un aprūpes centros
Title in English The Improvement of Methods for Evacuating Obese People from Medical Institutions and Care Centers
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Ivo Bendrats
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2. kursa students Jānis Grīviņš. Diplomprojekts “Cilvēku ar lielu svaru evakuācijas metožu pilnveide ārstniecības iestādēs un aprūpes centros.” tika izstrādāts ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikācijas iegūšanai. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 55 lpp. Diplomprojekta mērķis izpētīt risinājumus un identificēt nepieciešamo aprīkojumu efektīvai smagu cilvēku pārvietošanai un glābšanai Latvijā. Diplomprojekta hipotēze: nodrošinot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autocisternas ar piemērotu aprīkojumu, tiek uzlabota cilvēku glābšana, kā arī samazināts darbinieku noslodzes laiks. Darba izstrādē pielietotas pētīšanas metodes: monogrāfiskā – apkopojot pieejamo literatūru; empīriskā – veicot iegūtās statistikas analīzi, eksperimenta - veicot eksperimentu ar pieejamo aprīkojumu smagu cilvēku glābšanā. Diplomprojekta ietvaros autors izanalizēja pieejamo publicēto un nepublicēto literatūru, veicis pieejamā aprīkojuma analīzi gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicis Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Sociālo aprūpes centru (“Gaiļezers” un “Baldone”) evakuācijas algoritmu analīzi, kā arī, eksperimenta veidā, analizējis to rīcībā pieejamo aprīkojumu smagu cilvēku pārvietošanā, nosakot atbilstošāko. Iegūtie rezultāti parāda, ka visefektīvākais aprīkojums ir evakuācijas matracis, nodrošinot darba aizsardzības prasības veicot pārvietošanas procesu. Kā arī samazinot pārvietošanas laiku, samazinās nodarbināto noslodze. Diplomprojekts sastāv no 55 lappusēm, tas ietver ievadu, 3 nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, izmantoto bibliogrāfisko sarakstu, 29 attēlus, 3 tabulas, 5 pielikumus. Darbā izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords Evakuācija, liekais svars, ārstniecības iestāde, aprūpes centrs
Keywords in English Evacuation, overweight, medical treatment institution, care centre
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 11.01.2022 14:17:38