Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pēckara (1945-1990) publisko būvju publiskās ārtelpas kvalitāte Latvijas vidēja izmēra pilsētu centros. Ogres piemērs
Nosaukums angļu valodā Quality of the Public Outdoor Space of Post –War Period (1945-1990) Public Buildings in the Medium-Sized Town Centers of Latvia. The Case of Ogre Town
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Līva Garkāje
Recenzents Mgr. arch. Luīze Marta Aizpurva
Anotācija Bakalaura darba “Pēckara (1945-1990) publisko būvju publiskās ārtelpas kvalitāte Latvijas vidēja izmēra pilsētu centros. Ogres piemērs.” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studente Santa Stūrīte. Darba mērķis ir definēt pēckara perioda publisko būvju esošās publiskās ārtelpas kvalitātes vidēja izmēra Latvijas pilsētu centros. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) apkopot informāciju par pēckara modernismam raksturīgajiem ārtelpas veidošanas paņēmieniem pie publiskām būvēm pilsētu centros; 2) apkopot publiskās ārtelpas kvalitātes noteikšanas pieejas un rīkus un noteikt piemērotāko pieeju; 3) novērtēt pēckara publisko būvju ārtelpas kvalitāti Ogres pilsētas, kas izvēlēta kā vidēja izmēra Latvijas pilsētu reprezentatīvs piemērs, centrā. Mūsdienās tiek veikta arvien mērķtiecīgāka pilsētvides plānošana un esošās pilsētvides uzlabošanas pasākumi. Publiskā ārtelpa ir ne tikai sabiedrības pulcēšanās vieta, bet tai ir arī reprezentatīva funkcija. Latvijā ir dažas augošas vidēja izmēra pilsētas un, līdz ar iedzīvotāju pieaugumu, nepieciešams nodrošināt arī kvalitatīvu pilsētas vidi, ārtelpu, lai iedzīvotāji tur justos labi un vēlētos palikt. Šo iemeslu dēļ nepieciešami pētījumi par vidēja izmēra pilsētām. Bakalaura darba pētījuma rezultātā secināts, ka pēckara perioda publisko būvju publiskās ārtelpas kvalitāte Latvijas vidēja izmēra pilsētu centros uzskatāma par vidēji labu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Tas uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 48 lapaspusēm un 6 pielikumiem, darbā izmantoti 48 avoti. Atslēgas vārdi: arhitektūra, pēckara modernisms, publiskas būves, publiskā ārtelpa, centrālā publiskā ārtelpa, publiskās ārtelpas kvalitāte, vidēja izmēra pilsētas, Ogre.
Atslēgas vārdi arhitektūra, pēckara modernisms, publiskas būves, publiskā ārtelpa, centrālā publiskā ārtelpa, publiskās ārtelpas kvalitāte, vidēja izmēra pilsētas, Ogre
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, post-war modernism, public buildings, public outdoor space, central public outdoor space, quality of public outdoor space, medium-sized cities, Ogre
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 23:59:33