Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Pēckara (1945-1990) publisko būvju publiskās ārtelpas kvalitāte Latvijas vidēja izmēra pilsētu centros. Ogres piemērs
Title in English Quality of the Public Outdoor Space of Post –War Period (1945-1990) Public Buildings in the Medium-Sized Town Centers of Latvia. The Case of Ogre Town
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Līva Garkāje
Reviewer Mgr. arch. Luīze Marta Aizpurva
Abstract Bakalaura darba “Pēckara (1945-1990) publisko būvju publiskās ārtelpas kvalitāte Latvijas vidēja izmēra pilsētu centros. Ogres piemērs.” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studente Santa Stūrīte. Darba mērķis ir definēt pēckara perioda publisko būvju esošās publiskās ārtelpas kvalitātes vidēja izmēra Latvijas pilsētu centros. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) apkopot informāciju par pēckara modernismam raksturīgajiem ārtelpas veidošanas paņēmieniem pie publiskām būvēm pilsētu centros; 2) apkopot publiskās ārtelpas kvalitātes noteikšanas pieejas un rīkus un noteikt piemērotāko pieeju; 3) novērtēt pēckara publisko būvju ārtelpas kvalitāti Ogres pilsētas, kas izvēlēta kā vidēja izmēra Latvijas pilsētu reprezentatīvs piemērs, centrā. Mūsdienās tiek veikta arvien mērķtiecīgāka pilsētvides plānošana un esošās pilsētvides uzlabošanas pasākumi. Publiskā ārtelpa ir ne tikai sabiedrības pulcēšanās vieta, bet tai ir arī reprezentatīva funkcija. Latvijā ir dažas augošas vidēja izmēra pilsētas un, līdz ar iedzīvotāju pieaugumu, nepieciešams nodrošināt arī kvalitatīvu pilsētas vidi, ārtelpu, lai iedzīvotāji tur justos labi un vēlētos palikt. Šo iemeslu dēļ nepieciešami pētījumi par vidēja izmēra pilsētām. Bakalaura darba pētījuma rezultātā secināts, ka pēckara perioda publisko būvju publiskās ārtelpas kvalitāte Latvijas vidēja izmēra pilsētu centros uzskatāma par vidēji labu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Tas uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 48 lapaspusēm un 6 pielikumiem, darbā izmantoti 48 avoti. Atslēgas vārdi: arhitektūra, pēckara modernisms, publiskas būves, publiskā ārtelpa, centrālā publiskā ārtelpa, publiskās ārtelpas kvalitāte, vidēja izmēra pilsētas, Ogre.
Keywords arhitektūra, pēckara modernisms, publiskas būves, publiskā ārtelpa, centrālā publiskā ārtelpa, publiskās ārtelpas kvalitāte, vidēja izmēra pilsētas, Ogre
Keywords in English architecture, post-war modernism, public buildings, public outdoor space, central public outdoor space, quality of public outdoor space, medium-sized cities, Ogre
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 23:59:33