Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Lielmēroga rūpniecības objektu arhitektoniskā integrācija urbānajā rekreācijas un tūrisma sistēmā
Nosaukums angļu valodā Architectural Integration of Large-scale Industrial Objects in the System of Urban Recreation and Tourism
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Pr. doc. Toms Kokins
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir apzināt rūpniecības ēkas un teritoriju potenciālās attīstības iespējas. Bakalaura darba pirmajā nodaļā pētīta mazo pilsētu [Liepāja un Ogre] arhitektoniskā tēla aspekti un tūrisma potenciāls. Tiek apskatīta mazo pilsētu vēsturiskā attīstība Latvijā, mazo pilsētu arhitektūras iezīmes un mazo pilsētu identitāte un tūrisma potenciāls. Otrajā darba nodaļā tiek analizēti lielmēroga kompleksi pilsētvidē ar piemēru palīdzību pētīta lielmēroga rūpniecības kompleksu uzbūve un struktūra. Tiek apskatīti trīs Latvijas lielmēroga rūpniecības ēkas un tām piederošās teritorijas, analizējot to līdzīgās un atšķirīgās iezīmes. Trešajā nodaļā tiek apskatīti un analizēti renovācijas piemēri pasaulē, ņemot vērā mūsdienu aktualitātes un tendences, kā arī balstoties uz objekta mērogu, funkciju un atrašanās vietu. Nodaļas noslēgumā veikta anonīmas aptaujas datu un interviju apkopojuma analīze. Darba pielikumā atrodamas veiktās bijušo darbinieku intervijas un Arhitektūras projektēšanas uzdevums un izstrādātais projekts. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un analīzi, tiek izcelti nozīmīgākie paņēmieni, kas sekmētu industriālā mantojuma integrēšanu mūsdienu urbānajā rekreācijas un tūrisma sistēmā. Bakalaura darbs sastāv no 88- lapaspusēm, 70 - attēliem, , 68 - informācijas avotiem un 9 - pielikumiem.
Atslēgas vārdi lielmēroga rūpniecības objekti; industriālais mantojums, arhitektūra, reģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Large Scale industrial objects; industrial heritage; architecture; regeneration
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 23:58:34