Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Lielmēroga rūpniecības objektu arhitektoniskā integrācija urbānajā rekreācijas un tūrisma sistēmā
Title in English Architectural Integration of Large-scale Industrial Objects in the System of Urban Recreation and Tourism
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Anita Antenišķe
Reviewer Pr. doc. Toms Kokins
Abstract Bakalaura darba mērķis ir apzināt rūpniecības ēkas un teritoriju potenciālās attīstības iespējas. Bakalaura darba pirmajā nodaļā pētīta mazo pilsētu [Liepāja un Ogre] arhitektoniskā tēla aspekti un tūrisma potenciāls. Tiek apskatīta mazo pilsētu vēsturiskā attīstība Latvijā, mazo pilsētu arhitektūras iezīmes un mazo pilsētu identitāte un tūrisma potenciāls. Otrajā darba nodaļā tiek analizēti lielmēroga kompleksi pilsētvidē ar piemēru palīdzību pētīta lielmēroga rūpniecības kompleksu uzbūve un struktūra. Tiek apskatīti trīs Latvijas lielmēroga rūpniecības ēkas un tām piederošās teritorijas, analizējot to līdzīgās un atšķirīgās iezīmes. Trešajā nodaļā tiek apskatīti un analizēti renovācijas piemēri pasaulē, ņemot vērā mūsdienu aktualitātes un tendences, kā arī balstoties uz objekta mērogu, funkciju un atrašanās vietu. Nodaļas noslēgumā veikta anonīmas aptaujas datu un interviju apkopojuma analīze. Darba pielikumā atrodamas veiktās bijušo darbinieku intervijas un Arhitektūras projektēšanas uzdevums un izstrādātais projekts. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un analīzi, tiek izcelti nozīmīgākie paņēmieni, kas sekmētu industriālā mantojuma integrēšanu mūsdienu urbānajā rekreācijas un tūrisma sistēmā. Bakalaura darbs sastāv no 88- lapaspusēm, 70 - attēliem, , 68 - informācijas avotiem un 9 - pielikumiem.
Keywords lielmēroga rūpniecības objekti; industriālais mantojums, arhitektūra, reģenerācija
Keywords in English Large Scale industrial objects; industrial heritage; architecture; regeneration
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 23:58:34