Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Materiāla ietekme uz dzīves telpas kvalitāti
Nosaukums angļu valodā Impact of the Material on the Quality of Living Space
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Antra Viļuma
Recenzents Lekt. Dainis Zemešs
Anotācija Bakalaura darba “Materiāla ietekme uz dzīves telpas kvalitāti” mērķis ir apkopot un sistematizēt informāciju par dažādu faktoru ietekmi uz dzīves telpas kvalitāti, lai noteiktu optimālāko risinājumu kvalitatīvas dzīves telpas projektēšanai. Pētījuma ietvaros tika veikta literatūras izpēte, analizēti 70 jaunie dzīvokļu projekti Latvijā, veiktas ekspertu intervijas un izstrādāts dzīvokļu ēkas projekts. Darba pirmajā nodaļā teorētiski analizēta materiālu ietekme uz gaisa kvalitāti dzīvojamās telpās. Apskatīta gaistošo organisko savienojumu un gaisa mitruma daudzuma ietekme uz telpas gaisa kvalitāti, materiāla saistība ar kopējo gaisa kvalitāti un ietekmi uz oglekļa dioksīda daudzumu. Darba otrajā nodaļā izvērtētamateriāla ietekme uz telpas lietotāja psihoemocionālo stāvokli. Apskatīta informācija par materiālu ietekmi uz telpu lietotāju labsajūtu, veselību un dzīves telpas kvalitātes telpisko ietekmi uz lietotāja emocionālo stāvokli. Darba trešajā nodaļā analizēti jaunie dzīvokļu projekti Latvijā, apkopota informācija no intervijām ar ekspertiem par kvalitatīvas dzīves telpas projektēšanas principiem un materiālu ietekmi uz iekštelpu gaisa kvalitāti, kā arī sniegts ieskats projekta “Ogres Ozols” izstrādes procesā. Pētījumā secināts, ka šobrīd Latvijā iekštelpu gaisa kvalitāte dzīvojamās telpās netiek regulēta ar normatīviem aktiem, tāpēc lielāko atbildību par gaisa kvalitāti uzņemas ēkas īpašnieks. Darba parametri: darba apjoms ir lappuses -71 lappuses, attēlu skaits- 13 attēli, pielikumu skaits- 3, izmantoto informācijas avotu vienību daudzums – 76.
Atslēgas vārdi Materiāla ietekme, gaistošie organiskie savienojumi, projektēšanas principi, dzīves telpas kvalitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of the material, Volatile organic compounds (VOC’s), design principles, quality of indoor living pace.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 21:42:39