Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Materiāla ietekme uz dzīves telpas kvalitāti
Title in English Impact of the Material on the Quality of Living Space
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Antra Viļuma
Reviewer Lekt. Dainis Zemešs
Abstract Bakalaura darba “Materiāla ietekme uz dzīves telpas kvalitāti” mērķis ir apkopot un sistematizēt informāciju par dažādu faktoru ietekmi uz dzīves telpas kvalitāti, lai noteiktu optimālāko risinājumu kvalitatīvas dzīves telpas projektēšanai. Pētījuma ietvaros tika veikta literatūras izpēte, analizēti 70 jaunie dzīvokļu projekti Latvijā, veiktas ekspertu intervijas un izstrādāts dzīvokļu ēkas projekts. Darba pirmajā nodaļā teorētiski analizēta materiālu ietekme uz gaisa kvalitāti dzīvojamās telpās. Apskatīta gaistošo organisko savienojumu un gaisa mitruma daudzuma ietekme uz telpas gaisa kvalitāti, materiāla saistība ar kopējo gaisa kvalitāti un ietekmi uz oglekļa dioksīda daudzumu. Darba otrajā nodaļā izvērtētamateriāla ietekme uz telpas lietotāja psihoemocionālo stāvokli. Apskatīta informācija par materiālu ietekmi uz telpu lietotāju labsajūtu, veselību un dzīves telpas kvalitātes telpisko ietekmi uz lietotāja emocionālo stāvokli. Darba trešajā nodaļā analizēti jaunie dzīvokļu projekti Latvijā, apkopota informācija no intervijām ar ekspertiem par kvalitatīvas dzīves telpas projektēšanas principiem un materiālu ietekmi uz iekštelpu gaisa kvalitāti, kā arī sniegts ieskats projekta “Ogres Ozols” izstrādes procesā. Pētījumā secināts, ka šobrīd Latvijā iekštelpu gaisa kvalitāte dzīvojamās telpās netiek regulēta ar normatīviem aktiem, tāpēc lielāko atbildību par gaisa kvalitāti uzņemas ēkas īpašnieks. Darba parametri: darba apjoms ir lappuses -71 lappuses, attēlu skaits- 13 attēli, pielikumu skaits- 3, izmantoto informācijas avotu vienību daudzums – 76.
Keywords Materiāla ietekme, gaistošie organiskie savienojumi, projektēšanas principi, dzīves telpas kvalitāte.
Keywords in English Impact of the material, Volatile organic compounds (VOC’s), design principles, quality of indoor living pace.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 21:42:39