Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzīvojamā apbūve Ogres ūdensmalās
Nosaukums angļu valodā Residential Development at the Waterfronts in Ogre Town
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dainis Bērziņš
Recenzents Mgr. arch. Santa Freimane
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Dzīvojamā apbūve Ogres ūdensmalās”. Darba izstrādes laikā autors veic patstāvīgu pētījumu par Ogres ūdensmalu dzīvojamo apbūvi, īpaši koncentrējoties uz problemātiku, kas saistīta ar apbūves atrašanos ūdens tuvumā. Noskaidro, kas ir šādas apbūves galvenie problēmas cēloņi. Pēta ūdensmalu attīstību vēstures kontekstā un risinājumus potenciāli applūstošu teritoriju apbūvei Ogres ūdensmalu teritorijās. Darba mērķis ir pētīt Ogres pilsētas ūdensmalu dzīvojamo apbūvi, akcentējot problemātiku, kas saistīta ar apbūves atrašanos ūdensmalā. Noskaidrot kādi ir sarežģījumi šo teritoriju apbūvē un to cēloņi. Apkopot iespējamos risinājumus šādu, būvniecībai nelabvēlīgo, teritoriju izmantošanai. Darba uzdevumi: 1. Apzināt un apkopot ar ūdensmalu teritorijām saistītos sarežģījumus. 2. Apkopot ūdensmalu teritoriju problemātikas vēsturisko izcelsmi un cēloņus. 3. Apkopot saistošo likumdošanu un normatīvos aktus, kas iekļauj norādījumus par ūdensmalu teritorijām. 4. Pētīt apbūves esošo situāciju Ogres ūdensmalās un plūdu riskam pakļautās teritorijās. 5. Noskaidrot ekspertu viedokli par esošo situāciju un dažādu teritoriju attīstības potenciālu. 6. Pētīt un apkopot pieredzi gan Latvijā, gan pasaulē ūdensmalu dzīvojamās apbūvēs risinājumos. Pētījuma secinājumi: Bakalaura darbā iegūti secinājumi par Ogres plūdu vēsturi, kā tas ietekmē pilsētas ūdensmalas šodien, noskaidrots dzīvojamās apbūves esošais izkārtojums un potenciāli attīstāmās teritorijas, secināts kādi projektēšanas principi ir piemēroti Ogres ūdensmalām. Kopējā darba struktūra: Bakalaura darbs sastāv no 53 lapām, 20 attēliem, 38 literatūras avotiem un 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Ūdensmalas, dzīvojamā apbūve, applūstošās teritorijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Waterfronts, residential building, flooding areas.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 20:51:38