Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Dzīvojamā apbūve Ogres ūdensmalās
Title in English Residential Development at the Waterfronts in Ogre Town
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Dainis Bērziņš
Reviewer Mgr. arch. Santa Freimane
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Dzīvojamā apbūve Ogres ūdensmalās”. Darba izstrādes laikā autors veic patstāvīgu pētījumu par Ogres ūdensmalu dzīvojamo apbūvi, īpaši koncentrējoties uz problemātiku, kas saistīta ar apbūves atrašanos ūdens tuvumā. Noskaidro, kas ir šādas apbūves galvenie problēmas cēloņi. Pēta ūdensmalu attīstību vēstures kontekstā un risinājumus potenciāli applūstošu teritoriju apbūvei Ogres ūdensmalu teritorijās. Darba mērķis ir pētīt Ogres pilsētas ūdensmalu dzīvojamo apbūvi, akcentējot problemātiku, kas saistīta ar apbūves atrašanos ūdensmalā. Noskaidrot kādi ir sarežģījumi šo teritoriju apbūvē un to cēloņi. Apkopot iespējamos risinājumus šādu, būvniecībai nelabvēlīgo, teritoriju izmantošanai. Darba uzdevumi: 1. Apzināt un apkopot ar ūdensmalu teritorijām saistītos sarežģījumus. 2. Apkopot ūdensmalu teritoriju problemātikas vēsturisko izcelsmi un cēloņus. 3. Apkopot saistošo likumdošanu un normatīvos aktus, kas iekļauj norādījumus par ūdensmalu teritorijām. 4. Pētīt apbūves esošo situāciju Ogres ūdensmalās un plūdu riskam pakļautās teritorijās. 5. Noskaidrot ekspertu viedokli par esošo situāciju un dažādu teritoriju attīstības potenciālu. 6. Pētīt un apkopot pieredzi gan Latvijā, gan pasaulē ūdensmalu dzīvojamās apbūvēs risinājumos. Pētījuma secinājumi: Bakalaura darbā iegūti secinājumi par Ogres plūdu vēsturi, kā tas ietekmē pilsētas ūdensmalas šodien, noskaidrots dzīvojamās apbūves esošais izkārtojums un potenciāli attīstāmās teritorijas, secināts kādi projektēšanas principi ir piemēroti Ogres ūdensmalām. Kopējā darba struktūra: Bakalaura darbs sastāv no 53 lapām, 20 attēliem, 38 literatūras avotiem un 3 pielikumiem.
Keywords Ūdensmalas, dzīvojamā apbūve, applūstošās teritorijas.
Keywords in English Waterfronts, residential building, flooding areas.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 20:51:38