Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Informāciju tehnoloģiju uzņēmuma attīstība pārmaiņu ietekmē
Nosaukums angļu valodā Development of an Information Tehnology Company Under Changing Circumstances
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Gints Škodovs, Conexus Baltic Grid AS, IT attīstības daļas vadītājs
Anotācija Noslēguma darba autors: Arnis Platacis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Profesore Dr. oec., Elīna Gaile – Sarkane Noslēguma darba temats: E – komercijas uzņēmuma attīstība pārmaiņu ietekmē Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 14 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu un 33 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir, izanalizēt uzņēmuma SIA “IDT MEDIA” izaugsmes iespējas pārmaiņu ietekmē un izstrādāt attīstības stratēģiju. Darbs sastāv no trīs galvenajām nodaļām. Pirmajā nodaļā darba autors analizē e – komercijas uzņēmumu, apskatītas e – komercijas platformas un to pielietojums un analizēta Covid – 19 ietekme uz informāciju tehnoloģiju nozari. Otrajā nodaļā darba autos analizē SIA “IDT MEDIA” svarīgākos rādītājus, raksturo uzņēmuma konkurentus un konkurenci, analīzē sortimenta izmaiņas un uzņēmuma attīstības problēmsituācijas. Otrās nodaļas ietvaros veikts pētījums par Covid – 19 ietekmi uz patēriņa izmaiņām un veiktas e – komercijas uzņēmumu vadītāju aptaujas par Covid – 19 ietekmi uz nozares attīstību. Darba trešajā daļā veikts uzņēmuma attīstības iespēju izvērtējums, izveidota uzņēmuma attīstības stratēģija un apskatīts uzņēmuma attīstības stratēģijas ieviešanas finansiālais pamatojums. Darba ietvaros secināts, ka informāciju tehnoloģiju nozarē trūkst prasmīgu un kvalificētu darbinieku. Informāciju tehnoloģiju nozare ir viena no augstāk atalgotajām nozarēm, taču pastāv liela darbinieku maiņa. Sākoties Covid – 19 pandēmijai vairākumam e – komercijas uzņēmumu palielinājies apgrozījums. Uzņēmumam ir nepieciešams ieviest uzlabojumus, lai sasniegu ilgtermiņa mērķi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Platacis A. (2021) E – komercijas uzņēmuma attīstība pārmaiņu: Maģistra darbs/ A. Platacis. – Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”. – 81 lpp.
Atslēgas vārdi Informāciju tehnoloģijas, e-komercija, Magento, uzņēmuma attīstība, stratēģija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Information technology, e-commerce, Magento, company development, strategy.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 19:44:00