Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Leadership and Management
Title in original language Informāciju tehnoloģiju uzņēmuma attīstība pārmaiņu ietekmē
Title in English Development of an Information Tehnology Company Under Changing Circumstances
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Gints Škodovs, Conexus Baltic Grid AS, IT attīstības daļas vadītājs
Abstract Noslēguma darba autors: Arnis Platacis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Profesore Dr. oec., Elīna Gaile – Sarkane Noslēguma darba temats: E – komercijas uzņēmuma attīstība pārmaiņu ietekmē Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 14 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu un 33 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir, izanalizēt uzņēmuma SIA “IDT MEDIA” izaugsmes iespējas pārmaiņu ietekmē un izstrādāt attīstības stratēģiju. Darbs sastāv no trīs galvenajām nodaļām. Pirmajā nodaļā darba autors analizē e – komercijas uzņēmumu, apskatītas e – komercijas platformas un to pielietojums un analizēta Covid – 19 ietekme uz informāciju tehnoloģiju nozari. Otrajā nodaļā darba autos analizē SIA “IDT MEDIA” svarīgākos rādītājus, raksturo uzņēmuma konkurentus un konkurenci, analīzē sortimenta izmaiņas un uzņēmuma attīstības problēmsituācijas. Otrās nodaļas ietvaros veikts pētījums par Covid – 19 ietekmi uz patēriņa izmaiņām un veiktas e – komercijas uzņēmumu vadītāju aptaujas par Covid – 19 ietekmi uz nozares attīstību. Darba trešajā daļā veikts uzņēmuma attīstības iespēju izvērtējums, izveidota uzņēmuma attīstības stratēģija un apskatīts uzņēmuma attīstības stratēģijas ieviešanas finansiālais pamatojums. Darba ietvaros secināts, ka informāciju tehnoloģiju nozarē trūkst prasmīgu un kvalificētu darbinieku. Informāciju tehnoloģiju nozare ir viena no augstāk atalgotajām nozarēm, taču pastāv liela darbinieku maiņa. Sākoties Covid – 19 pandēmijai vairākumam e – komercijas uzņēmumu palielinājies apgrozījums. Uzņēmumam ir nepieciešams ieviest uzlabojumus, lai sasniegu ilgtermiņa mērķi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Platacis A. (2021) E – komercijas uzņēmuma attīstība pārmaiņu: Maģistra darbs/ A. Platacis. – Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”. – 81 lpp.
Keywords Informāciju tehnoloģijas, e-komercija, Magento, uzņēmuma attīstība, stratēģija.
Keywords in English Information technology, e-commerce, Magento, company development, strategy.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 19:44:00