Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Iepirkuma stratēģijas izstrāde un nodrošināšana krīzes situācijās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā
Nosaukums angļu valodā Development and Provision of a Procurement Strategy in Crisis Situations in the Emergency Medical Service
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Mārtiņš Briedis, RTU iepirkuma nodaļas vadītājs
Anotācija Noslēguma darba autore: Anastasija Špoģe Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. docente Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Iepirkuma stratēģijas izstrāde un nodrošināšana krīzes situācijās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 4 attēli un 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 93 avoti latviešu, 17 angļu, 2 igauņu, 1 lietuviešu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir veikt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iepirkuma stratēģijas izzināšanu krīzes situācijā un sniegt priekšlikumus publisko iepirkumu optimizēšanai krīzes situācijā. Analītiskajā daļā autore sniedz informāciju par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un problēmām, kas saistītas ar iepirkumiem Covid-19 krīzes laikā, pamatojot aktualitāti ar situācijas analīzi Latvijā un ārvalstīs. Lietišķā pētījuma daļā autore pēta iepirkuma teorētiskās nostādnes un reglamentējošos aktus, kā arī salīdzina divus iepirkuma modeļus: P. Kraljica modeli un E.T. Kērnija “Šaha dēļa” modeli. Pētījuma aprēķinu daļā autore pēta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta veiktos iepirkumus un salīdzina iepirkumu veikšanas modeļus, analizējot to priekšrocības un trūkumus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā iepirkumu veikšanai ir iespējams pielietot gan P. Kraljica iepirkumu modeli, gan arī E.T. Kērnija “Šaha dēļa” modeli, vadoties pēc šo modeļu īpatnībām. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Špoģe A. Iepirkuma stratēģijas izstrāde un nodrošināšana krīzes situācijās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā: Maģistra darbs/ A. Špoģe, I. Andersone. - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 2021. – 93 lpp.
Atslēgas vārdi iepirkumi, koronavīruss, veselības aprūpe, aizsardzības līdzekļi, problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā procurement, coronavirus, healthcare, protective equipment, problems
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 17:57:26