Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Leadership and Management
Title in original language Iepirkuma stratēģijas izstrāde un nodrošināšana krīzes situācijās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā
Title in English Development and Provision of a Procurement Strategy in Crisis Situations in the Emergency Medical Service
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Mārtiņš Briedis, RTU iepirkuma nodaļas vadītājs
Abstract Noslēguma darba autore: Anastasija Špoģe Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. docente Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Iepirkuma stratēģijas izstrāde un nodrošināšana krīzes situācijās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 4 attēli un 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 93 avoti latviešu, 17 angļu, 2 igauņu, 1 lietuviešu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir veikt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iepirkuma stratēģijas izzināšanu krīzes situācijā un sniegt priekšlikumus publisko iepirkumu optimizēšanai krīzes situācijā. Analītiskajā daļā autore sniedz informāciju par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un problēmām, kas saistītas ar iepirkumiem Covid-19 krīzes laikā, pamatojot aktualitāti ar situācijas analīzi Latvijā un ārvalstīs. Lietišķā pētījuma daļā autore pēta iepirkuma teorētiskās nostādnes un reglamentējošos aktus, kā arī salīdzina divus iepirkuma modeļus: P. Kraljica modeli un E.T. Kērnija “Šaha dēļa” modeli. Pētījuma aprēķinu daļā autore pēta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta veiktos iepirkumus un salīdzina iepirkumu veikšanas modeļus, analizējot to priekšrocības un trūkumus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā iepirkumu veikšanai ir iespējams pielietot gan P. Kraljica iepirkumu modeli, gan arī E.T. Kērnija “Šaha dēļa” modeli, vadoties pēc šo modeļu īpatnībām. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Špoģe A. Iepirkuma stratēģijas izstrāde un nodrošināšana krīzes situācijās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā: Maģistra darbs/ A. Špoģe, I. Andersone. - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 2021. – 93 lpp.
Keywords iepirkumi, koronavīruss, veselības aprūpe, aizsardzības līdzekļi, problēmas
Keywords in English procurement, coronavirus, healthcare, protective equipment, problems
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 17:57:26