Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mehatronika
Nosaukums Automātiskā olu brešu iepakošanas iekārta
Nosaukums angļu valodā Automatic egg tray packing machine
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Kalvis Kravalis
Recenzents Dāvis Bemberis
Anotācija Bakalaura darbā ar projekta daļu ar tēmu “Automatizēta olu brešu pakošanas iekārta” tiek veikta pilna automatizētas pakošanas iekārtas projektēšana. Darba mērķis ir automatizēt olu brešu iepakošanu. Darba uzdevums ir ieviest mehatronisko sistēmu iekārtu ražošanas uzņēmumā, ar mērķi atvieglot un kvalitatīvi izpildīt uzdoto uzdevumu, tajā pašā laikā samazinot ilgtermiņa izmaksas uzņēmumam. Nepieciešams iepakot divu dažādu brešu veidus, divu veidu transportkastēs ar ātrumu 12 olu bretes ne ilgāk kā 1,5 minūšu laikā. Pēc darbā veiktās iekārtas projektēšanas, tā ir uzbūvēta un sevi ir pierādījusi ar labākiem rezultātiem, attiecīgi 12 bretes tiek iepakotas 54 sekundēs, kas ir par 40% ātrāk, kā noteikts darba uzdevumā. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek apskatīti galvenie iekārtas nepieciešamie parametri un uzdevumi, lai to integrētu starp ražošanas līnijā esošajām iekārtām, kā arī veikta tirgus analīze citām, līdzīga tipa iekārtām. Darba otrajā nodaļā ir veikta iekārtas kinemātisko shēmu variantu izstrāde, veikta to salīdzināšana un vispiemērotākā varianta izvēle. Trešā nodaļa ir veltīta piemērotākā robota izvēlei, dažādiem kinemātiskajiem aprēķiniem, galveno konstrukciju apskatam, kā arī galveno konstrukciju izturības aprēķinu izvedumam. Ceturtajā nodaļā galvenokārt tiek apskatītas elektriskās komponentes, sensoru izvēle un to pielietojums, kā arī pneimatisko cilindru izvēle un to pielietojums iekārtā. Piektā nodaļa veltīta iekārtas vadības jautājumu apskatei. Tajā ir veikts iekārtas algoritma apraksts, programmas darbības pamatfunkcijas, kā arī apskatīta iekārtas darbības piemēra ciklogramma. Sestajā nodaļā ir apskatīti ar darba drošību saistītie jautājumi - drošības zīmju izvēle un izvietojums, kā arī ietekme uz vidi. Septītā nodaļā tiek veikta “Automatizētās olu brešu pakošanas iekārtas” izmaksu analīze un projektēšanas izmaksas, kā arī veikts aptuvenais iekārtas atpelnīšanās perioda aprēķins. Grafiskā daļa sastāv no iekārtas kopskata rasējuma, atsevišķu mezglu kopskata rasējumiem, atsevišķu detaļu rasējumiem, iekārtas kinemātiskās shēmas, elektriskās un elektropneimatiskās shēmas, vadības algoritma un ciklogrammas. Darbam ir 67 lpp, 51 attēls, 5 tabulas, 2 pielikumi, 33 literatūras avoti, 8 A1 lapas ar grafisko daļu un tas ir rakstīts latviešu valodā. Atslēgasvārdi: PROJEKTĒŠANA, IEKĀRTA, MANIPULATORS, IEPAKOŠANA, PROGRAMMĒŠANA.
Atslēgas vārdi PROJEKTĒŠANA, IEKĀRTA, MANIPULATORS, IEPAKOŠANA, PROGRAMMĒŠANA.
Atslēgas vārdi angļu valodā DESIGN, MACHINE, MANIPULATOR, PACKAGING, PROGRAMMING.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 16:02:25