Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Sabiedriskā labuma organizācijas mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde un ieviešana
Nosaukums angļu valodā Development and Implementation of a Marketing Communication Strategy for a Public Benefit Organization
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Kristīne Damškalne, Mārketinga projektu vadītāja Baltijas valstīs SIA “Lietišķās kreativitātes grupa”
Anotācija Maģistra darba autors: Marta Bleija Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Rita Greitāne Maģistra darba temats: Sabiedriskā labuma organizācijas mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde un ieviešana Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 117. lpp., tajā iekļauti 48 attēli, 30 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu valodā, 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: COVID-19 pandēmijas ietekmē ir mainījusies ne tikai sadarbības partneru spēja novirzīt finanšu līdzekļus sabiedriskā labuma organizācijas mērķiem, bet arī klientu loks (studenti) strauji augošajā digitalizācijas laikmetā izmanto citus komunikācijas līdzekļus un kanālus. Lai sasniegtu abus fonda mērķauditorijas segmentus un nodrošinātu konkurētspējīgas organizācijas darbību, ir nepieciešams izveidot jaunu mārketinga komunikācijas stratēģiju un tās plānu. Komunikācijas stratēģijas pamatā ir klienta ceļš digitālajā vidē 21.gadsimtā – veids, kā auditorija uztver informāciju, kur to iegūst, kā apstrādā iegūto informāciju, veic pirkumu u.c. Informācijai jābūt ticamai, unikālai, atbilstošai mērķauditorijai, komunikācijas kanāliem jāatbilst izvēlētajam klientu segmentam. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Bleija M. (2022) Sabiedriskā labuma organizācijas mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde un ieviešana. Maģistra darbs/ M.Bleija, R.Greitāne. – Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”. 117.lpp.
Atslēgas vārdi Mārketinga komunikācijas stratēģija, digitālais mārketings, sabiedriskā labuma organizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing communication strategy, digital marketing, non profit organization
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 13:43:59