Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Transformatīvā līderība darbinieku apmierinātības ar darbu paaugstināšanai
Nosaukums angļu valodā Transformative Leadership to Increase Employee Job Satisfaction
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Aivars Dresmanis
Recenzents Anita Kalniņa, AS Eleving Group personāla direktore
Anotācija Maģistra darba autore: Līva Luriņa Maģistra darba zinātniskais vadītājs: vieslektors Aivars Dresmanis Maģistra darba temats: Transformatīvā līderība darbinieku apmierinātības ar darbu paaugstināšanai Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 13 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu un 42 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darbā analizētā literatūra un zinātnieku pētījumi atspoguļo pozitīvu saikni starp apmierinātību ar darbu un transformatīvās līderības stilu. Pētāmā uzņēmuma darbinieku apmierinātības ar darbu aptaujas rezultāti norāda uz apmierinātību veidojošajiem kritērijiem, kas organizācijā ir ambivalenti – saņemtā atzinība par darbu un profesionālās izaugsmes iespējas. Balstoties uz analizēto informāciju, autore ir izstrādājusi transformatīvās līderības teorijai un pētījumiem raksturīgo metožu ieviešanas rekomendācijas, kuras ieviešot, uzņēmums un komandu vadītāji spēs paaugstināt darbinieku apmierinātību ar darbu, motivāciju, darba sniegumu, emocionālo piederību komandai un organizācijai, kā arī samazināt darbinieku promiešanas nodomu un mainības rādītāju. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Luriņa L. (2021) Transformatīvā līderība darbinieku apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Maģistra darbs/ L. Luriņa, A. Dresmanis. – Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība” 101. lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku apmierinātība ar darbu, līderība, transformatīvā līderība
Atslēgas vārdi angļu valodā Emloyee satisfaction, job satisfaction, leadership, transformational leadership
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 13:17:22