Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Leadership and Management
Title in original language Transformatīvā līderība darbinieku apmierinātības ar darbu paaugstināšanai
Title in English Transformative Leadership to Increase Employee Job Satisfaction
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Aivars Dresmanis
Reviewer Anita Kalniņa, AS Eleving Group personāla direktore
Abstract Maģistra darba autore: Līva Luriņa Maģistra darba zinātniskais vadītājs: vieslektors Aivars Dresmanis Maģistra darba temats: Transformatīvā līderība darbinieku apmierinātības ar darbu paaugstināšanai Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 13 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu un 42 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darbā analizētā literatūra un zinātnieku pētījumi atspoguļo pozitīvu saikni starp apmierinātību ar darbu un transformatīvās līderības stilu. Pētāmā uzņēmuma darbinieku apmierinātības ar darbu aptaujas rezultāti norāda uz apmierinātību veidojošajiem kritērijiem, kas organizācijā ir ambivalenti – saņemtā atzinība par darbu un profesionālās izaugsmes iespējas. Balstoties uz analizēto informāciju, autore ir izstrādājusi transformatīvās līderības teorijai un pētījumiem raksturīgo metožu ieviešanas rekomendācijas, kuras ieviešot, uzņēmums un komandu vadītāji spēs paaugstināt darbinieku apmierinātību ar darbu, motivāciju, darba sniegumu, emocionālo piederību komandai un organizācijai, kā arī samazināt darbinieku promiešanas nodomu un mainības rādītāju. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Luriņa L. (2021) Transformatīvā līderība darbinieku apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Maģistra darbs/ L. Luriņa, A. Dresmanis. – Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība” 101. lpp.
Keywords Darbinieku apmierinātība ar darbu, līderība, transformatīvā līderība
Keywords in English Emloyee satisfaction, job satisfaction, leadership, transformational leadership
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.01.2022 13:17:22